logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Leváre

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1676
Titul kostola:
Kostol Mena Panny Márie
Iné mená:
Veľké Leváre: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1953 vyčl. v. o. Záhorie.
1773 Magno-Levardinum, Nagy-Lévárd, Gros-Schützen, Welke Lewardy, 1786 Nagy-Leward, Groß-Schützen, 1808 Nagy-Lévárd, Groß-Schützen, Hrubé Lewáre, Weliké Lewáre, 1863–1913 Nagylévárd, 1920 Velké Leváry, 1927– Veľké Leváre
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1395 - - 1674 feb. - Protestantskí kazatelia
1561 sp. - - - - Blažej (Veľké Leváre, 1561) farár
1676 máj 16. 1682 - - Seniglovič, Juraj Ján farár
1682 jan. 5. 1699 jún 2. Ondrejkovič, Valentín Ján Augustín farár
1699 júl 3. 1703 - - Polóni, Ján Václav farár
1703 - - 1710 - - Nyakasházy, Ján Imrich farár
1710 apr. 3. 1733 - - Bakoš, Mikuláš Ignác farár
1733 júl 6. 1734 - - Rummer, Štefan farár
1734 dec. 14. 1749 jan. 1. Baláši, Anton farár
1749 feb. 15. +1763 jún 6. Kršák, Šimon farár
1763 jún 13. +1766 aug. 30. Stokker, Gottfried farár
1766 sept. 8. +1801 nov. 15. Kolbach, Jozef farár
1801 - - +1806 jan. 12. Waltperger Franciscus Xav. farár
1806 - - +1811 máj 25. Valkovics Andreas. farár
1811 - - +1816 júl 22. Zabrovszky Antonius. farár
1816 - - +1856 aug. 10. Berenházi, Anton farár
1856 - - +1889 feb. 11. Jalovecký, Maximilián farár
1889 - - - - - Boldižár, Baltazár farár
1894 - - 1896 - - Zahradka Ignatius Franciscus administrátor
1895 - - 1895 po - Harmoš, Koloman administrátor
1918 - - 1935 - - Husár Ján farár 1927 zást. dekana Malacky
1926 - - 1927 - - Čvirik, Cyril administrátor
1936 - - 1938 - - Ovšonka, Andrej farár
1938 - - 1939 - - Horváth, Michal (1908-1980) administrátor
1940 - - 1943 - - Čársky, Ján administrátor
1940 po - 1941 - - Toman, Augustín správca farnosti
1941 - - 1942 - - Lukačovič, Jozef (1902-1991) administrátor
1944 po - - - - Sprušanský, Ján (1915-1988) administrátor
1944 po - 1944 po - Sprušanský Ján, správca farnosti
1945 - - 1947 - - Malec, Ján farár
1960 po - 1970 - - Ščepan, Viliam správca farnosti
1970 - - - - - Pastor, František správca farnosti
1974 - - 1983 - - Školuda, Oto správca farnosti
1991 - - 1993 - - Dočolomanský Imrich farár