logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Borové

Titul kostola:
Pov. sv. Kríža (1880).
Iné mená:
Veľké Borové LM/ZI liptov. po 1786 rozčl. o. Borové na o. Malé Borové a Veľké Borové; po 1808 pričl. o. Jóbovská Roztoka. 1808 Nagy-Borove, Welké Borowé, 1863–1913 Nagyborove, 1920– Veľké Borové Borové: 1773 Borove, 1786 Borowe Jóbovská Roztoka: 1773 Rosztoka D[omini] Job, Rosztoka, Rasztoka, 1786 Jób-Rosztoka, 1808 Jób-Rosztoka, Jóbowská Rostoka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Malé Borové (414) kap. P. M. Sedemb. (1952).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1829 sp. - 1831 sp. - Komaray Georgius farár
1832 sp. - 1837 sp. - Tomalevits Josephus farár
1838 sp. - 1839 sp. - Szurmay Joannes farár
1841 sp. - 1843 sp. - Gerbery, Jozef farár
1856 sp. - - - - Paczák Georgius farár
1904 - - - - - Sommer, Bernard administrátor
1905 - - 1908 - - Kučera, Karol administrátor
1938 - - 1943 - - Čižmár, Andrej (1908-1986) správca farnosti
1943 - - 1951 - - Sivčák, Ján správca farnosti
1969 - - 1978 - - Dorník, Vincent správca farnosti
1969 - - 1969 - - Maga, Ján správca farnosti
1978 - - - - - Turčina, Jozef správca farnosti