logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľká Lehota

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Veľká Lehota: okres Žarnovica/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Nagy-Lehota, Gros-Lehota, Welka Lehota, 1786 Nagy-Lehota, Großhay, 1808 Nagy-Lehota, Welká Lhota, 1863–1888 Nagylehota, 1892–1913 Nagyülés, 1920 Veľká Lehôta, 1927– Veľká Lehota
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Malá Lehota (1800), k. P. M. Národ. (1820), kap. P. M. Nep. Poč. (1958).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1805 - - Markovič, Rudolf Ján farár
1805 - - 1816 aug. 27. Trangusz, Ján farár
1816 okt. 22. 1829 jan. 22. Kamaszy, Anton farár
1829 aug. 18. +1834 mar. 16. Hlaváni, Ignác farár
1834 - - 1840 - - Budatínsky, Ondrej farár
1840 - - 1857 apr. - Trsztyánszky, Jozef farár
1857 - - 1857 - - Szlatky, Karol farár
1857 - - 1863 mar. - Kamánfalvy, František farár
1863 mar. 9. 1870 máj 1. Werner Franciscus. farár
1870 máj 21. 1870 júl 31. Faragula, Michal farár
1870 aug. 7. 1882 máj 10. Kemský, Michal farár
1882 máj 16. 1899 - - Martinček, Ján (1847 - po r. 1920) farár
1899 - - 1902 - - Dékay Jozef administrátor, farár 1900 farár
1902 - - 1907 - - Hosszanyák Alexander Jozef administrátor
1907 - - 1910 - - Margorin Štefan administrátor, farár
1910 - - 1910 - - Biró, Július administrátor
1910 - - 1926 - - Obert, Alexander administrator
1927 - - 1931 - - Beznák Alexander farár
1931 - - 1934 - - Zbraněk Jozef Karol excurrendo Jedľové Kostoľany
1934 - - 1938 - - Neznámy kňaz pravdepodobne excurrendo z J. Kostolian
1938 - - 1942 - - Tešovič, Jakub správca farnosti
1942 - - 1946 - - Tenk Jozef administrátor
1946 - - 1959 - - Florianšič, Andrej administrátor
1959 - - 1971 - - Regeš, Ján správca farnosti
1971 - - 1974 - - Šútor, Emil správca farnosti
1974 - - +1975 jún 5. Masár, Emil Alojz, OFM správca farnosti
1976 - - 1978 - - Chudý, Rudolf správca farnosti
1978 - - 1984 - - Hlinka, Adolf správca farnosti
1984 - - 1990 - - J. M. správca farnosti
1990 - - 1995 - - Kováč Peter farár
1995 júl 1. 2003 apr. 1. GAJDOŠ Igor administrátor