logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veličná

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala
Iné mená:
Veličná: okres Dolný Kubín/Žilinský kraj (Oravská stolica) 1950 pričl. o. Revišné; 1950–1959 pričl. o. Poruba-Geceľ (po 1902 zlúč. o. Geceľ a Poruba), Zábrež; 1959 vyčl. o. Oravská Poruba.
1773 Velicsna, Nagy-Falu, Welka Ves, 1786 Welicschna, Nagyfalu, Welká Wes, 1808 Nagyfalu, Weličná, Welká Wes, 1863–1913 Nagyfalu, 1920 Veličná, Veľká Ves, 1927– Veličná
-----------------
Revišné: 1773 Revisne, Rewissne, 1786 Rewischnye, 1808 Revisnye, Rewyssné, 1863–1888, 1898–1913 Revisnye, 1892–1895 Revisne, 1920 Revišnie, 1927–1950 Revišné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Istebné n. O. (690), 2. Revišné (78), 3. O. Poruba-Zábrež (75), 4. M. Bysterec (61)
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 a 1560 - sp. - Michal (Veličná, 1559) farár
1690 apr. 26. 1697 - - Mihalovič, Jakub farár
1697 jún - 1706 máj 4. Fančovič, Juraj farár
1709 sept. 7. 1713 - - Balšanay, Juraj farár
1713 máj 29. 1714 dec. 30. Gavenda, Ján farár
1715 feb. 12. 1716 - - Havlovec, Ján Jozef farár
1716 mar. 5. 1729 - - Klecs, Václav farár
1729 máj 3. 1742 dec. 10. Zabreczky Andreas. farár
1743 jan. 8. 1754 feb. 5. Dávid, Pavol farár
1754 feb. 20. +1755 aug. 16. Lokcsánszky, Matej farár
1755 okt. 23. 1762 okt. 13. Banó, Ondrej farár
1757 sept. 20. - - - Madočáni, František farár
1762 okt. 13. +1775 jún 17. Horánsky, Juraj (Kvačany, 1760) farár
1811 sp. - 1823 sp. - Rukovanszky Carolus farár
1824 sp. - 1830 sp - Brossko Emericus farár
1831 sp. - - - - Machay, Ján farár
1832 sp. - 1837 sp. - Machay, Ján farár
1838 sp. - 1841 sp. - Machay, Ján farár
1843 sp. - 1856 sp. - Hiros-Szliaczky Emericus farár
1957 - - - - - Strapec, Jozef správca farnosti