logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Valča

Zriadenie:
1806
Titul kostola:
Kostol sv. Kríža
Iné mená:
Valča: okres Martin/Žilinský kraj (Turčianska stolica)
1773 Valcsa, Walcza, 1786 Walcscha, 1808 Válcsa, Wálča, Wálče, 1863, 1882–1913 Valcsa, 1873–1877 Valcsa és Breszna, 1920– Valča
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Príbovce (400), k. sv. Šimona a Júdu (16. st.), 2. Benice (200), 3. Rakovo (200).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Pôvodne bola prifarená k farnosti Sv. Peter. V závetnej listine z r. 1405 sa uvádza: „plebanus ad ecclesiam Sancte Crucis in Valcz“.
Neskoršie, nevedno v ktorom čase ju prifarili ku kláštorskej farnosti. Pre veľkú vzdialenosť od matkocirkvi tu už začiatkom 18. st. chceli zriadiť farnosť. R. 1787 zriadili tu miestnu kapl. stanicu a r. 1806 systematizovali na faru. Pridelili k nej ako filiálky Benice a Príbovce, ktoré dovtedy patrili ku svätomarskej fare.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1705 - - - - - Kračún, Matúš miestny kaplán
1788 - - 1806 - - Istvánffy, Imrich miestny kaplán
1806 - - 1826 - - Istvánffy, Imrich farár
1826 - - 1826 - - Halabuk, Ján administrátor Uvádza to Zar2
1826 - - 1829 - - Budatínsky, Samuel farár
1829 - - 1830 - - Šteffko Juraj farár
1830 - - 1840 - - Sadliš, Ján farár
1840 - - 1846 - - Huszóczy, Michal farár
1846 - - 1875 - - Gaburják Matúš farár
1875 - - 1883 - - Demovič, Bartolomej farár
1883 - - 1891 - - Fukas Jozef farár
1891 - - 1914 - - Vojtuššák Karol farár
1914 - - 1914 - - Androvich, Vojtech administrátor
1914 - - 1940 - - Kianička, Stanislav farár
1940 - - 1951 - - Števek, Viktor správca farnosti, farár 1943 farár
1949 - - 1952 - - Fehér, Damaz, OSB správca farnosti Príbovce
1951 - - 1978 - - Weiss, Viliam správca farnosti 1968 č. dekan
1978 - - 1979 - - Klimo, Ján (1943-2007) správca farnosti
1979 okt. - 1985 jan. - Nepšinský Vojtech správca farnosti