logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Valaská Belá

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala archanjela
Iné mená:
2534 Valaská Belá: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Bela, 1786 Bella, 1808 Bela, Valaszka-Bella, Walaská Bela, 1863–1898 Valaszkabella, 1900–1913 Bélapataka, 1920 Valašská Belá, 1927– Valaská Belá
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Gápel (160), kap. P. M. Sedemb. (1942).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1667 máj 27. - - - Turnay, Martin Štefan Valentín farár
1687 júl 25. 1694 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
1694 apr. - 1694 - - Bojoni, Ján farár
1694 apr. 22. 1697 máj 2. Tamasovics, Juraj farár
1697 máj - 1700 máj 17 Kupeczky Jacobus farár
1700 máj 17. 1701 - - Maximilian, Michal farár
1701 apr. 13. 1701 - - Skorubský, Jakub farár
1702 apr. 29. 1710 máj 20. Lukáčovič, Juraj František farár
1710 máj 20. 1712 - - Kušinský, Ján farár
1712 máj 6. 1717 - - Szevelóczy, Ján farár
1717 mar. 6. 1726 - - Šimonovič, Ján Imrich farár
1726 - - 1727 - - Bošňák, Adam administrator
1728 máj 9. 1728 - - Raukovics, Juraj farár
1728 dec. 12. 1745 aug. 13. Gábor, Juraj farár
1745 aug. 21. 1746 - - Majno, Martin farár
1746 feb. 21. +1766 apr. 5. Radocsányi, Pavol (1714-1766) farár
1766 apr. 25. 1767 máj 19. Jesenský, Ján (-1786) farár
1767 máj 27. 1769 jan. 3. Uhlárik, Jozef farár
1769 jan. 17. 1772 mar. 10. Solčánsky, Tomáš farár
1772 - - 1773 - - Gocník, Andrej farár
1773 - - 1783 - - Piaček, Ján (Tŕnie, 1763) farár
1783 - - 1790 - - Hazucha, Joannes farár
1790 - - 1806 - - Buček, Ján farár
1806 - - 1808 - - Bielek, Ján Nepomuk farár
1808 - - 1809 - - Zányi, Franciscus administrátor
1809 nov. - 1814 nov. - Gutthausz, Ignatius farár
1814 - - 1830 - - Korányi, Matthaeus farár
1830 - - 1831 - - Csernohorszky, Joannes farár
1831 - - 1848 - - Czinko, Andreas farár
1848 - - 1856 - - Bilszky, Franciscus farár
1857 - - 1867 - - Učnai, Michal farár
1868 - - 1877 - - Pokorný, Jozef (1829-1889) farár
1877 - - 1900 - - Franner, Ján farár
1900 - - 1909 - - Oravský, Rudolf administrátor. farár
1910 - - 1910 - - Fridrichovský, Štefan administrátor
1910 - - +1938 - - Briestenský, Ján farár
1938 - - 1940 - - Masár, Augustín administrátor
1940 - - 1944 ? - Janský, František Vojtech administrátor
1944 - - 1945 - - Korec, Rudolf správca farnosti
1945 - - 1959 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1959 - - 1973 - - Kováč Pavol, ThDr. správca farnosti
1973 - - 1992 - - Stanček, Jozef správca farnosti
1993 - - 2014 - - Nižník, Štefan správca farnosti