logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Uzovská Panica

Titul kostola:
P. M. Naneb. (1872).
Iné mená:
Uzovská Panica RS/BC gemer. 1964–1990 pričl. o. Rokytník. 1773 Uza-Panyith, Panitowa, 1786 Uza-Panyit, Panitowa, 1808 Uza-Pányit, Panita, Panitowa, 1863–1913, 1938–1945 Uzapanyit, 1920 Panitová, 1927–1938, 1945–1948 Uzovská Panita, Uza-Panyit, 1948– Uzovská Panica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bátka (280), 2. Budikovany (30), 3. Dražice (20), 4. Drienčany (30), 5. Gergeľovce (10), 6. Gemer. Michalovce (30), 7. Hostišovce (40), 8. Hrušovo (20), kap. sv. Anny (1850), 9. Ostrany (10), 10. Niž. Valice (30), 11. Padarovce (150), 12. Pápča (20), 13. Rokytník (40), 14. Slizké (20), 15. Striežovce (10), 16. Teplý Vrch (50), 17. Tomášovce (80), 18. Veľký Blh (500), 19. Vyšné Valice (30) a pustatiny.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz Pôsobí v: Drienčany
1332 medzi 1337 - - - Dionýz(1332,Vyšné Valice) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Drienčany) kňaz
1941 - - 1942 - - Berkeši, Mikuláš správca farnosti 1942-1945 vojenská duchovná služba
1958 - - 1972 - - Szabó, Pavol (1922-) správca farnosti
1972 - - 1977 - - Majoroš, Gabriel správca farnosti
1978 - - - - - Pindiak Karol správca farnosti
1978 - - - - Oráč, Ján správca farnosti