logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Urmince

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Urmince: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Űrméncz, Űrminitz, Úrminicze, 1786 Uerminz, Urmincze, 1808 Ürmincz, Urmince, 1863–1907 Ürminc, 1913 Nyitraörmény, 1920– Urmince
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Horné Štitáre (400), k. B. S. J. (1969), 2. Hajná Nová Ves (200), kap. kašt. sv. Imricha (1870).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Móric(1332,Urmince) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Móric (Mojmírovce, 1332) farár
1559 - - - - - Juraj (Urmince, 1559) farár
1560 - - - - - Mikuláš (Urmince, 1560) farár
1613 - - 1630 - - Tapolcsányi Nicolaus. farár
1630 - - 1634 sp. - Hajnoš, Mikuláš farár
1657 sp. - - - - Thomanóczy Martinus. farár
1663 mar. 11. 1669 - - Gyöngyösy, Tomáš farár
1669 máj 11. 1675 - - Matejovič, Martin farár
1675 máj 5. 1675 - - Albertovič, Michal farár
1675 júl 16. 1677 - - Rankay Stephanus farár
1677 - - 1680 - - Pazsitni Joannes. farár
1680 - - 1700 - - Gersich, Pavol farár
1700 apr. - 1700 nov. - Csitáry, Ján farár
1706 apr. 14. 1710 - - Gersich, Pavol farár
1714 máj 1. 1722 - - Čížik, Juraj farár
1722 feb. 26. 1729 - - Mokrý, Pavol farár
1729 feb. 22.1 1733 - - Slovík, Jakub Martin farár
1733 feb. 25. 1735 - - Kršák, Ján (Urmince, -1735) farár
1735 dec. 18. 1740 apr. 30. Jelenčič, Jozef farár
1740 máj 12. 1753 aug. 16. Rudnyánszky Michael. farár
1753 sept. - 1759 - - Szolgay Stephanus. farár
1759 aug. 15. 1767 - - Bán, Imrich Ladislav farár
1767 dec. 15. +1797 jan. 6. Stvrteczky Matthias. farár
1797 jan. 13. 1817 máj 30. Kudlaťák, Matej farár
1817 júl - +1837 máj 5. Mruškovič, Ján farár
1837 máj 23. 1852 jún 17. Obermayer, Juraj farár
1852 aug. 15. 1893 - - Csóka, Ferdinand farár
1893 - - - - - Hollady, Eugen farár
1957 - - 1973 - - Sečánsky, Július správca farnosti
1973 - - 1985 - - Repiský, Ján správca farnosti