logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Uloža

Titul kostola:
sv. Jána Krst. (1754)
Iné mená:
Uloža LE/PV spiš. 1773 Uloza, Kopern, 1786 Ulocza, Köpern, 1808 Ulosa, Ulozsa, Köpern, Köperehren, Uloža, 1863–1902 Ulozsa, 1907–1913 Kőperény, 1920 Úloža, 1927– Uloža
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1968 - - 1970 - - Horváth, Štefan, SVD správca farnosti
1973 - - - - Kubičár Štefan správca farnosti