logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Udavské

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1927)
Iné mená:
Udavské HE/PV zemplín. 1773 Udva, Udawszke, 1786 Udwa, Udawszke, 1808 Udva, Udwa, Udawské, 1863–1913 Udva, 1920– Udavské
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Veľopolie (300), k. P. M. Navšt. (1970), kap. P. M.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1795 - - 1798 - - Kirner, Donát, OFMConv administrátor
1798 sept. 29. 23.4.1805- - - Spavelko, Ján farár
1805 - - 1812 - - Rácz, Andrej farár
1812 - - 1831 - - Jelínek, Anton farár
1832 febr. 9. 1841-1863 - - Blanár, Jozef, st farár
1841 - - 1856 - - Zsolner, Ladislav farár
1856 po - 1877 - - Hámorszky, Andrej administrátor-farár
1877 - - 1884 - - Lehoczký, Andrej administrátor
1883 - - 1889 - - Gáy, Ján administrátor-farár
1889 - - - - - Maďaraši, Vojtech administrátor-farár
1918 okt. 1. 10.2.1939 - - Hések, Štefan administrátor-farár
1939 - - 1950 - - Klasovský, Štefan správca farnosti
1951 - - 1952 - - Schmidt, Dezider administrátor
1954 - - 1962 - - Deák, Ladislav administrátor
1962 - - - - - Bartko, Ladislav správca farnosti
1999 - - - - - Šalagovič, Peter farár