logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Turčiansky Michal

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala
Iné mená:
Turčiansky Michal: 1773 Sz[ent]-Mihál, Swaty Michal, 1786 S[ent]-Mihály, 1808 Szent-Mihály, Swatý Michal, 1863–1907 Szentmihály, 1913 Turócszentmihály, 1920–1948 Svätý Michal, 1948–1951 Turčiansky Svätý Michal, 1951–1971 Turčiansky Michal
-----------------------
Turčianske Teplice: okres Turčianske Teplice/Žilinský kraj (Turčianska stolica) 1951 pričl. o. Vieska; 1951–1955, 1971 pričl. o. Diviaky; 1971 pričl. o. Dolná Štubňa, Turčiansky Michal (1951 pričl. o. Zorkovce).
1773 Teplicz, Teplicza, 1786 Teplicz, 1863 Fürdóstubnya, 1882 Stubnyafürdó, 1888–1913 Stubnyafürdő, 1920 Štubňanské Teplice, 1927–1946 Štubnianske Teplice, 1946– Turčianske Teplice
Vieska: 1773 Kis-Falu, Mala Wieska, 1786 Kischfalu, Malá Wieska, 1808 Kisfalu, Malá Wieska, Malá Wěska, 1863–1907 Kisfalu, 1913 Turóckisfalu, 1920 Vieska, Malá Vieska, 1927–1951 Vieska
Diviaky: 1773 Divék, Diwjaky, 1786 Diwék, Diwjaki, 1808 Divék, Diwjáky, Diwáky, 1863–1907 Divék, 1913 Turócdivék, 1920–1951, 1955–1971 Diviaky
Dolná Štubňa: 1773 Alsó-Stubnya, Unter-Stuben, Dolna Stubna, 1786 Alschó-Stubnya, Unter-Stuben, Altstuben, 1808 Alt-Stuben, Unter-Stuben, Dolní Sstubna, 1863, 1888–1913 Alsóstubnya, 1873–1882 Alsóstubnya, Óstubnya, 1920–1971 Dolná Štubňa
Zorkovce: 1773 Zorkocz, Zorkowcze, 1786, 1808 Zorkócz, Zorkowce, 1863–1913 Zorkóc, 1920–1951 Zorkovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Diviaky (500), kap. B. S. J. (1890) 2. Rakša (100), 3. Dubové (96) 4. Ivančiná (20), k. sv. Jána Krst. (1400), 5. Dvorec (22), 6. Veľký Čepčín (52), 7. Malý Čepčín (100), 8. Bodorová-Kevice (80).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Protokoly páp. desiatku 1332-1337 uvádzajú plebána Johanna, za ktorého zaplatil desiatok Ján z Mošoviec v sume 2 marky a 12 gr. V Pazmáňovom katalógu sa volá Szent Mihály secundo. Pôvodne sa písalo len o fare a kostole pre tri dediny (Háj, Diviaky a Nedozor). Názov svätomichalskej osady sa vyskytuje od r. 1368. Za reformácie zaujali kostol evanjelici a držali ho s prestávkami sto rokov. Od tököliovcov patrí katolíkom.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1264 sp. - - - - Kňaz kostola sv. Michala kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Turčiansky Michal) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(Turčiansky Michal) farár
1360 a 1374 - sp. - Tomáš (Turčiansky Michal, 1360) farár
1391 sp. - - - - Michal (Turčiansky Michal, 1391) farár
1418 sp. - - - - Peter (Turčiansky Michal, 1418) farár
1440 sp. - - - - Peter (Turčiansky Michal, 1440) farár
1491 sp. - - - - Tomáš (Turčiansky Michal, 1491) farár
1502 - - - - - Pavol(Turčiansky Michal) farár
1559 a 1564 - sp. - Fábry, Juraj (Turčiansky Michal, 1559) farár
1673 jún 18. 1674 jún 1. Körmendy, Juraj farár
1675 apr. 19. 1679 - - Skerlecz, Juraj farár
1680 - - 1688 - - spravujú protestanti
1688 júl 20. 1690 - - Gersich, Ján farár
1690 apr. 24. 1696 - - Ivanič, Ján (Gbelce, 1723) farár
1696 - - 1697 - - Brezáni, Ján farár
1697 jún 7. 1727 - - Kardoš, Ján farár
1727 jún 27. 1737 - - Jakubek, Štefan farár
1737 mar. 16. 1744 - - Kršák, Šimon farár
1744 sept. 2. +1755 mar. 31. Vajay Pavel farár
1755 apr. 26. 1788 - - Istvánffy, Michal farár
1788 - - 1793 - - Ruttkay, Pavol farár
1793 - - 1798 - - Urbanský Jozef farár
1798 - - 1827 - - Miškovič, Ernest farár
1827 - - 1840 - - Žilinský Adam farár
1840 - - 1840 - - Čillík, František administrátor
1840 - - 1872 - - Adamovič, Juraj (1800-1872) farár
1872 - - 1872 - - Schultheis, František administrátor
1872 - - 1891 - - Pausch Karol farár
1891 - - 1891 - - Duchoň Emil administrátor
1891 - - 1915 - - Sófa, Karol farár
1915 - - 1946 - - Jung, Silvester farár
1946 - - 1951 - - Tonhäuser, Ignác farár
1952 - - 1952 júl - Štiavnický, Viliam správca farnosti
1952 - - 1958 - - Sliačan, Leonard správca farnosti
1959 - - 1960 - - Šimunek, Anton správca farnosti
1960 - - 1990 ? - Administruje sa z Mošoviec a Turč. Teplíc excurrendo