logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Turčianske Teplice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Háj - kostol sv. Kozmu a Damiána, Turč. Teplice sv. Jána Nepomuckého
Iné mená:
Gaj, Hajhaj, Háj.
1773, 1786 Haj, 1808 Háj, Hoj, 1863–1907 Háj, 1913 Turócliget, 1920– Háj
1773 Teplicz, Teplicza, 1786 Teplicz, 1863 Fürdóstubnya, 1882 Stubnyafürdó, 1888–1913 Stubnyafürdő, 1920 Štubňanské Teplice, 1927–1946 Štubnianske Teplice, 1946– Turčianske Teplice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Háj, k. sv. Kozmu a Damiana (1454), kap. sv. Jána Nep. (1768), 2. Dolná Štubňa (266), k. sv. Anny (1596), 3. Čremošné (30)
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá, bola najskôr v obci Háj. Spomína sa v páp. decim. protokoloch. R. 1340 sa spomína kňaz „de Gay“. Snáď to bol len pomocný kňaz pri kuriálnej kaplnke, lebo 7. mája 1381 v Žiline Demeter, kardinál, administrátor ostrihomkého arcibiskupstva a kráľovský kancelár povolil Dominikovi, Petrovi a Antonovi, synom Močka Hájskeho, aby, keďže ich farský kostol sv. Michala skoro na míľu leží od ich príbytku a v nepriaznivom počasí nemôžu prísť do chrámu, aby si mohli dať slúžiť omšu od svojho farára, alebo kaplana. . V Pazmáňovom katalógu nie je vedená. V 16. st. bola tu už stála farnosť, ktorú zaujali evanjelici. R. 1674 je tu znova kat. farár. Za tököliovcov a rákoczyovcov sa jej zmocnili evanjelici. Od r. 1709 je definitívne v správe katolíkov. Významná zmena sa stala r. 1974, kedy sa sídlo farnosti prenieslo do Turčianskych Teplíc. Háj ostal filiálkou.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Háj, 1332) farár
1340 sp. - - - - Sacerdos de possessione Gói farár
1360 sp. - - - - Martin (Háj, 1360) farár
1381 sp. - - - - Jakub de Hay kňaz uvádza Zarevúcky
1559 a 1560 - sp. - Ján (Háj, 1559) farár
1573 sp. - - - - Lányi Juraj farár uvádza Zarevúcky
1664 sp. - +1664 - - Portitoris, Juraj farár zomrel ako mučeník
1674 - - - - - Duliš František licenciát uvádza Zarevúcky
1676 - - - - - Kračún, Matúš farár uvádza Zarevúcky
1678 - - 1679 - - Andrašovič, Ján farár
1679 dec. 17. 1685 - - Skerlecz, Juraj farár
1685 - - 1688 - - spravujú pretestantskí duchovní farár
1688 - - 1689 - - Barinka Julián OFM farár
1689 - - 1690 ? - Andrašovič, Ján farár druhý raz
1691 feb. 1. 1692 - - Kolossy, Juraj (Necpaly, 1697) farár
1692 apr. 24. 1693 - - Pažitný, Ján (Háj, -1693) farár
1693 dec. 23. 1697 - - Farmánay, Franciscus, Fridericus. farár
1697 - - 1700 - - Lukáčovič, Juraj František farár
1701 máj 27. 1702 - - Ludáni, Peter Pavel farár
1702 máj 3. 1705 - - Sartoris, Mikuláš Štefan farár r. 1705 farár vyhnaný
1705 - - 1710 - - farnosť nespravovaná
1710 - - 1710 - - Kardoš, Ján excurrendo z Michala
1710 - - 1712 - - Solčík, Martin farár
1712 aug. 6. 1718 - - Soblahovič, Juraj farár
1718 máj 22. 1727 jún 27. Jakubek, Štefan farár
1727 júl 14. 1735 - - Zlatnický František farár
1735 jan. 10. 1745 - - Poturnay, Adam farár
1745 júl 8. 1753 feb. 27. Trencsányi, František Ján farár
1753 mar. 14. 1758 aug. 2. Thurn, Michal farár
1758 aug. 11. 1781 - - Boka, František farár
1781 - - 1782 - - Fleischer, Samuel farár
1782 - - 1792 - - Scira Michal farár
1792 - - 1795 - - Peťko, Andrej (1763-1844) farár
1795 - - 1800 - - Krajčovič, Ján farár
1800 - - 1811 - - Devald, Ján farár
1811 - - 1830 - - Remenár, Martin farár
1830 - - 1842 - - Hartyánszky, Ján farár
1842 - - 1846 - - Straka Juraj farár
1846 - - 1871 - - Zeisel Ján farár
1871 - - 1873 - - Luft, Alojz farár
1873 - - 1874 - - Schultheis, František administrátor
1874 - - 1891 - - Sófa, Karol farár
1891 - - 1919 - - Roman, Silvester farár
1919 - - 1947 - - Stiffel Ján farár
1947 - - 1951 - - Tonhäuser, Ignác excurrendo administrátor z T. Michala
1952 - - 1955 - - Sliačan, Leonard excurrendo z T. Michala
1955 - - 1985 - - Hulla, Ján správca farnosti najprv administrátor Háj do r. 1974
1985 febr. - 1990 mar. - Nepšinský Vojtech správca farnosti