logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trnavá Hora

Zriadenie:
1767
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Nepomuckeho
Iné mená:
2454 Trnavá Hora : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica) 1971 pričl. o. Jalná, Kľačany.
1808 Trnava, 1863, 1888 Trnavahora, 1873–1882 Ternaváhora, 1892–1913 Bezeréte, 1920 Trnavá Hora, Trhanová, 1927– Trnavá Hora
-----------------
Jalná: 1773, 1786, 1808 Jalna, Jelna, 1863, 1877–1888, 1907–1913 Jálna, 1873, 1892–1902 Jallna, 1920 Jálna, Jalná, 1927–1971 Jalná
Kľačany: 1773 Klacsan, Klaczany, 1786 Klacschan, 1808 Klacsán, Kelecsény, Klačany, 1863–1888 Klacsán, 1892–1902 Határkelecsény, 1907–1913 Saskőkelecsény, 1920 Tekovské Kľačany, 1927–1971 Kľačany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Jalná (210), 2. Hronská Dúbrava (610), kap. P. M. Materstva (1968), 3 Hronská Breznica (125), 4. Kľačany (145), kap. BSJ (1952).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Územie patrilo pôvodne svätokrížskej farnosti. R. 1767 bola tu zriadená farnosť, keď Mária Terézia dala súhlas, aby sa tu postavil kostol. Pôvodne sa menovala „Jalná“, podľa obce ležiacej za Hronom. Keďže však budovy farnosti stoja na území Trnavej Hory, povereníctvo školstva nariadilo, aby sa užívalo meno „Trnavá Hora“, čo sa stalo r. 1948.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1767 sept. 15. 1781 - - Patrik, Ján (1715-1781) farár
1781 - - 1781 - - Richter Melchior OFM administrátor
1781 - - 1787 - - Thurn, Michal farár
1787 - - 1793 - - Papánek, Imrich farár
1793 - - 1809 - - Pichl, Január farár
1809 - - 1826 - - Thuránszky Andrej farár
1826 - - 1827 - - Grolmus, Lukáš farár
1827 - - 1843 - - Bulko, Adam administrátor
1843 - - 1877 - - Čillík, František farár
1877 - - 1879 - - Barinka, Karol farár
1879 - - 1880 - - Mózer, Teodor farár
1880 - - 1912 - - Gregorovič, Ferdinand farár
1912 - - 1912 - - Čerei, Štefan (1885-1964) administrátor
1912 - - 1919 - - Koleštík, Pavel farár
1919 - - 1938 - - Horáček, František farár
1938 - - 1973 - - Ondruš, Ján farár 1968 č. dekan
1973 - - 1977 - - Šmondrk, Ábel správca farnosti
1977 - - 1978 - - Rozinaj Ján správca farnosti
1978 okt. 1. 1990 - - Hanko, Ján Joachim, OFMCap správca farnosti