logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trhovište

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
Narod. sv. Jána Krst. (1759).
Iné mená:
Trhovište MI/KI zemplín. 1773 Vásárhely, Tarhowisscže, 1786 Wáschárhely, Terhowisstye, 1808 Vásárhely, Terhowisstě, Trhowisstě, 1863–1913 Vásárhely, 1920– Trhovište
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Moravany (649), k. sv. Štefana 2. Ložín (585), k. sv. Petra a Pavla, ap., 3. Lučkovce (135), k. P. M. Rep. Srdca (1942), 4. Bánovce nad Ondavou (486), kap. sv. Mikuláša (1838), 5. Horovce (730), 6. Tušická N. Ves (410), 7. Pozdišovce (300), 8. Bracovce (205), 9. Laškovce (140).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(Trhovište,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Trhovište) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Tyba(Trhovište,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Trhovište,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Štefan(Trhovište,1332) kňaz
1447 sp. - - - - Juraj (Trhovište, 1447) farár
1493 - - 1496 - - Thenky, Šebastián farár
1531 - - 1551 - - Matej (Trhovište, 1531) farár
1728 - - 1732 - - spravuje Rád jezuitov farár
1735 - - 1761 - - Augustini, Sebastián farár
1761 - - 1765 - - Košík, Ján farár
1765 - - 1771 - - Nátafalussy, Ladislav farár
1772 - - 1774 - - Mušinský, Juraj farár
1775 - - 1800 - - Velbaský, František farár
1800 - - 1801 - - Sátory, Michal farár
1801 - - +1809 dec. 17. Ursulyák, Jozef farár
1810 - - +1816 nov. 11. Šemšej, Juraj Gabriel farár
1817 - - 1857 - - Kováč, Ján (1779-1856) farár
1857 - - +1907 apr. 15. Kapossy, Melichar farár
1907 - - 1908 - - Gallé, Marcel administrátor
1908 mar. - 1945 febr. 19. Kristóf, Ľudovít, st administrátor-farár
1945 febr. 25. 1945 aug. - Zbojovský, Ján administrátor
1945 aug. - 1945 nov. 30. Juhás, Vojtech administrátor
1945 dec. 1. 1959 jún 15. Pál, Ján farár
1959 jún 15. 1972 sept. 30. Borovský, Matej administrátor
1972 okt. 1. 1987 jún 30. Bublák, Vladimír farár
1987 júl 1. 1990 jún 30. Burda, Vincent farár
1990 júl 1. 1997 jún 30. Pristaš, Štefan farár
1997 júl 1. 2010 jún 30. Dudič, Jozef farár
2010 júl 1. 2023 jún 30. Dulin, Ján farár