logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trenčín - Orechové

Zriadenie:
od roku 1781
Titul kostola:
Sv. Štefana, kráľa(1781)
Iné mená:
Trenčín: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1964 pričl. o. Trenčianske Biskupice (po 1902 pričl. o. Belá, Bobrovník, Nozdrkovce); 1971 pričl. o. Kubrá (1963 pričl. o. Kubrica), Závažie (1960 zlúč. o. Istebník a Orechové)
Orechové: 1773 Orechó, Orechowe, 1786 Orecho, Orechowe, 1808 Orechó, Ořechowé, 1863 Orecho, 1873–1882 Alsóorehó és Felsőorehó, 1888 Orehó, 1892–1902 Orechó, 1907–1913 Diósfalu, 1920–1960 Orechové
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Záblatie (1.200), k. P. M. Národ. (1680), kap. P. M. Nep. Poč., kap. P. M. Lurd., 2. Staré a Nové Zlatovce (2.200), kap. P. M. Nep. Poč., 3. Zamarovce (650), kap. P. M. Sedemb., kap. Sv. Anny.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1781 máj 27. 1790 - - Juracska, Paulus farár
1791 - - 1800 - - Kerekes, Carolus excurrendo z Nemšovej
1801 jan. 1. 1804 - - Grznárik, Joannes farár
1804 aug. - 1806 - - Mészáros, Jozef (1776-1840) farár
1806 jan. - 1841 - - Andrejkovič, Samuel farár
1841 - - 1851 - - Skrovánek, Ján farár
1852 - - 1868 Máj 1 Šumichrast, Pavol (1811-1868) farár
1868 - - 1868 - - Kluch, Ján (1837-1911) administrátor
1868 - - 1893 - - Rakovský, Ján (1821-1893) farár
1893 - - 1894 - - Učnai, Štefan (1859-1903) farár
1894 - - 1894 - - Diera, Ignác (1865-1940) administrátor
1895 - - 1899 - - Baroš, Karol administrátor ,farár
1899 - - 1899 - - Brestenský, Dezider administrátor
1899 - - 1934 - - Bučko, Štefan farár
1934 - - +1935 mar. 26. Hamaj, Jozef farár
1935 - - 1941 - - Vršanský, Justín administrátor
1941 - - 1951 - - Rybárik, František farár
1951 - - 1951 - - Filo, Elemír administrátor
1951 dec. 1. 1952 febr. 28. Vršanský Andrej, ThDr., JUDr. excurrendo z Trenčína
1952 - - 1969 - - Spevár, František správca farnosti
1969 - - 1970 - - Staník, Imrich (1919-1992) správca farnosti
1970 - - 1996 - - Domin, Anton správca farnosti 1980 č. dekan, č. kanonik