logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trenčín

Zriadenie:
v XIV. st. už jestvovala
Titul kostola:
Narodenia Panny Márie (1320)
Iné mená:
Trenčín: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1964 pričl. o. Trenčianske Biskupice (po 1902 pričl. o. Belá, Bobrovník, Nozdrkovce); 1971 pričl. o. Kubrá (1963 pričl. o. Kubrica), Závažie (1960 zlúč. o. Istebník a Orechové [po 1913 pričl. o. Žabinec] do o. Závažie); 1976 pričl. o. Zlatovce (1952 pričl. o. Hanzlíková); 1985 pričl. o. Opatová, Záblatie (po 1907 zlúč. o. Malé Záblatie, Veľké Záblatie a Rybáre do o. Záblatie); 1971–1990 pričl. o. Zamarovce.
1773 Trenchinium, Trenchin, Trentschin, Trencžin, 1786 Trentschin, Trentschinium, 1808 Trentsinium, Trencsény, Trentsin, Trentschin, Trenčín, 1863–1913 Trencsén, 1920– Trenčín
Biskupice: 1773 Biskupicz, Biskupicze, 1786 Biskupicsch, 1808 Biszkupicz, Püspöki, Biskupice, 1863 Püspöki, 1873–1902 Biszkupic, 1907–1913 Trencsénpüspöki, 1920 Biskupice, 1927–1964 Trenčianske Biskupice [1971– Biskupice]
Belá: 1773, 1786, 1863–1892 Bella, 1808 Bela, Bella
Bobrovník: 1773 Bobrovnik, Bobrownik, 1808 Bobrovnik, Bobrowník, 1863–1892 Bobrovnik
Nozdrkovce: 1773 Noszderkócz, Nozdrkowcze, 1786 Nozderkócz, Nozderkowce, 1808 Nozdrkóc, Nozdrkowce, 1863–1892 Nozdrkóc
Belá-Bobrovník-Nozdrkovce: 1895–1902 Bellabobrovniknozdrkóc
Kubrá: 1773 Nagy-Kubra, Welka Kubra, 1786 Nagy-Kubra, 1808 Nagy-Kubra, Welká Kubra, 1863–1902 Nagykubra, 1907–1913 Csákfalva, 1920 Veľká Kubra, 1927–1971 Kubrá
Kubrica: 1773 Kis-Kubra, Mala Kubra, 1786 Kisch-Kubra, 1808 Kis-Kubra, Malá Kubra, Kubřica, 1863–1902 Kiskubra, 1907–1913 Csákháza, 1920 Malá Kubra, Kubrica, 1927–1963 Kubrica
Závažie: 1960–1971 Závažie
Istebník: 1773 Isztebnik, Istebnik, 1786, 1863–1902 Isztebnik, 1808 Isztebnik, Istebník, 1907–1913 Vághidas, 1920–1960 Istebník
Orechové: 1773 Orechó, Orechowe, 1786 Orecho, Orechowe, 1808 Orechó, Ořechowé, 1863 Orecho, 1873–1882 Alsóorehó és Felsőorehó, 1888 Orehó, 1892–1902 Orechó, 1907–1913 Diósfalu, 1920–1960 Orechové
Žabinec: 1773 Zabinecz, Žabinecz, 1786 Zschabinecz, 1808 Zsabinecz, Žabiněc, 1863–1902 Zsabinec, 1907–1913 Vágbékás
Zlatovce: 1773 Zlatocz, Zlatowcze, 1786 Zlatócz, Zlatowcze, 1808 Zlatócz, Zlatowce, 1863 Zlatoc, 1873–1902 Zlatóc, 1907–1913 Vágaranyos, 1920–1976 Zlatovce
Hanzlíková: 1773 Hanzlikfalva, Hanzlikowa, 1786 Hanzlikfalwa, Hanslikowa, 1808 Hanzlikfalva, Hanzlíkowá, 1863, 1888–1902 Hanzlikfalu, 1873–1882 Hánzlikfalu, 1907–1913 Trencsénjánosi, 1920–1952 Hanzlíková
Opatová: 1773 Apátfalva, Opatowa, 1786 Apátfalwa, 1808 Apáthfalva, Opátowá, 1863–1902 Apátfalu, 1907–1913 Vágapátfalva, 1920–1984 Opatová
Záblatie: 1863 Nagyzablath és Kiszablath, 1913 Vágszabolcs, 1920–1984 Záblatie
Malé Záblatie: 1773 Kis-Zablath, Male Zablaticze, 1786 Kisch-Zablath, Malé Zablatowce, 1808 Kis-Záblath, Malé Záblatí, 1873–1902 Kiszáblat, 1907 Felsőzáblat
Veľké Záblatie: 1773 Nagy-Zablath, Welke Zablaticze, 1786 Nagy-Zablath, Welké Zablatowce, 1808 Nagy-Záblath, Welké Záblatí, 1873–1902 Nagyzáblat, 1907 Alsózáblat
Rybáre: 1773 Ribari, Ribary, 1786, 1863 Ribari, 1808 Ribári, Rybáry, 1873–1902 Ribári, 1907 Halászlak
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Sebastián(1332,Trenčín) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Trenčín) kňaz
1332 sp. - - - - Juraj(Trenčín,1332) farár
1437 sp. - - - - Šimon(Trenčín,1437) farár
1491 sp. - - - - Benedikt(Trenčín,1491) farár
1526 sp. - - - - Valentín(Trenčín,1526) farár
1528 sp. - 1531 - - Blažej(Trenčín,1528) farár
1531 - - - - - Peter(Trenčín,1531) farár
1543 sp. - 1545 - - Juraj(Trenčín,1543) farár
1545 - - 1547 - - Matej (Trenčín,1545) farár
1547 - - 1551 - - Vavrinec(Trenčín,1547) farár
1551 - - 1556 - - Dúbrava, Ján farár
1556 - - - - - Ján(Trenčín,1556) farár
1556 - - - - Prokop(Trenčín,1556) farár
1558 sp. - - - - Benda, Peter farár
1565 - - - - - Michal(Trenčín,1565) farár
1570 sp. - - - - Kotešovský, Juraj farár
1570 po - - - - Schmied, Anton farár
1570 po - - - - Didymus,Vavrinec farár
1587 - - 1588 - - Nikodém(Trenčín,1587) farár
1588 - - 1590 - - Jozef(Trenčín,1588) farár
1590 - - - - - Chabana, Michal farár
1590 po - - - - Sartóry,Jeremiáš farár
1590 po - - - - Duchon, Florián farár
1610 sp. - 1614 - - Rajman, Pavol farár
1614 - - 1671 - - Spravujú evanjelickí farári
1646 - - 1671 - - jezuitskí kňazi misionári
1656 sp. - - - - Bornemisa, Andrej, SJ misionár
1672 jan. - +1675 mar. - Bludovič, Ján farár
1676 - - +1683 - - Trencsényi, Mikuláš farár
1683 - - 1684 - Bočkaj, Juraj František farár
1684 febr. 20. 1697 - Schvach, Juraj farár
1697 máj 29. 1697 sept. - Šimonovič Ján (1650-1721) farár
1697 sept. 4. 1730 - - Györi, Adam farár
1730 sept. 23. +1747 - - Rehorovszky, Martinus farár
1748 - - 1764 febr. 20. Velcsey, Martinus Alexius farár
1764 febr. 21. +1773 nov. 20. Répásy, Andreas farár
1773 dec. 10. +1775 júl 5. Beško, Ján Krstiteľ farár
1775 - - 1782 - - Kossuth, Andreas farár
1782 okt. - +1790 aug. 25. Pinka, Ján farár
1790 - - 1803 - - Juracska, Paulus farár
1803 nov. - 1835 - - Fejérváry, Joannes farár
1836 febr. 22. 1845 - - Vagyon, Stephanus farár
1845 - - +1863 mar. 22. Stárek, Ľudovít farár
1863 - - +1877 mar. 18. Pollenberger, Ignác farár
1878 - - +1894 máj 20. Kardoš, Gustáv farár 1889 - opátom BMV de Campo Strigon.
1895 - - 1903 okt. 21. Učnai, Štefan (1859-1903) farár
1903 - - 1904 - - Czeisel, Juraj administrátor
1904 - - 1935 - - Misz, Rudolf Anton farár
1935 - - 1945 - - Marsina Andrej, Mons. správca farnosti, farár 1936 hl. školdozorca, 1943 páp. prelát
1945 - - 1950 - - Pecár, Štefan administrátor
1950 - - 1954 - - Guniš, Cyril Marián, SchP farár
1954 - - 1968 - - Úradník, Michal správca farnosti 1965 vyznam. za mier. prácu, 1968 vyznam. za výstavbu vlasti
1968 - - 1970 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. správca farnosti dekan dištriktu a okr. Trenčín, 1969 člen Spr. výboru SSV
1970 - - 1982 - - Staník, Imrich (1919-1992) správca farnosti
1982 - - 1990 - - Luky, Gejza správca farnosti
1990 - - 1991 - - Rašovec Viktor, ThDr. správca farnosti
1991 - - 2004 - - Paliatka, Peter správca farnosti dekan, 1997 monsignor