logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trenčianske Mitice

Zriadenie:
roku 1332 už jestvovala
Titul kostola:
sv. Juraja (1794).
Iné mená:
Trenčianske Mitice: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1960 zlúč. o. Kostolné Mitice, Rožňové Mitice a Zemianske Mitice.
1960– Trenčianske Mitice
Kostolné Mitice: 1773 Kosztolna-Mitticz, Kostolna Mitticze, 1786 Kosztolna-Mitticz, 1808 Egyházas-Mitticz, Kosztolna-Mitticz, Kostolné Mytice, 1863 Egyházasmitic, Kosztolnamitic, 1873–1902 Kosztolnamitic, 1907–1913 Mitta, 1920–1960 Kostolné Mitice
Rožňové Mitice: 1773 Rozony-Mitticz, Roznaw[é] Mitticze, 1786 Roschon-Mitticz, 1808 Rozson-Mitticz, Rožňowé Mytice, 1863, 1892 Rozsonmitic, 1873–1888, 1898–1902 Rozsonymitic, 1907–1913 Rozsonymitta, 1920 Rožnové Mitice, 1927–1960 Rožňové Mitice
Zemianske Mitice: 1773 Nemes-Mitticz, Zeman[ské] Mitticze, 1786 Nemesch-Mitticz, 1808 Nemes-Mitticz, Zemanské Mytice, 1863–1902 Nemesmitic, 1907–1913 Nemesmitta, 1920 Zemanské Mitice, 1927–1960 Zemianske Mitice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Trenč. Jastrabie (1.450), k. P. M. Naneb. (1914).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ladislav(Trenčianske Mitice,1332) farár
1700 pred - 1700 - - Chinorányi, Joannes Georgius farár
1700 - - 1706 - - Apáty, Stephanus farár
1706 - - 1721 - - Dvorácsek, Josephus farár
1721 - - 1722 - - Valentiny, JoannesJosephus farár
1722 - - 1723 - - Vítnický, Imrich farár
1723 - - 1725 - - Galgóczy, Paulus farár
1725 - 1733 - - Pesti, Emericus farár
1733 jún 12. 1749 - - Kapry, MichaelJosephus farár
1749 - - 1761 - - Illvay, Georgius farár
1761 - - 1782 - - Bélaj, František farár
1782 sept. - 1786 - - Bossányi, Petrus farár
1786 sept. - 1832 - - Suba, Stephanus farár
1832 okt. - +1866 jún 12 Suba, Joannes farár
1867 - - 1893 - - Učnai, Michal farár
1893 - - 1901 - Baaz, Štefan farár
1901 - - 1901 - - Tomanóczy, Ľudovit administrátor
1901 - - 1917 - - Czeizel, Anton (1869-1939) farár
1917 - - 1941 - - Blunár, Ján farár
1941 - - 1945 - - Laudon, Alexander Eugen farár
1945 - - 1945 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. administrátor
1945 - - 1983 - - Pižurný, Jozef farár
1983 - - 1989 - - Stranianek Peter správca farnosti
1989 - - 1990 - - Oprala Jozef, SJ správca farnosti
1990 - - 1992 - - Jaroš, Ivan správca farnosti
1992 - - 2002 - - Lysičan, Miroslav farár
2002 - - 2008 - - Tarhaj, Jaroslav farár