logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trenčianska Teplá

Zriadenie:
r. 1507 už jestvovala
Titul kostola:
sv. Matúša ap. a ev., kons. 28. júna 1789.
Iné mená:
Trenčianska Teplá: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) po 1907 pričl. o. Príles; 1957 vyčl. o. Nová Dubnica; 1976 pričl. o. Dobrá.
1773, 1786, 1863–1888 Tepla, 1808 Tepla, Teplá, 1892–1902 Trencséntepla, 1907–1913 Hőlak, 1920– Trenčianska Teplá
Príles: 1773 Prilesz, Prilez, 1786, 1863–1907 Prilesz, 1808 Prilesz, Příles
Dobrá: 1773, 1786, 1808, 1863–1902 Dobra, 1907–1913 Jólak, 1920–1976 Dobrá
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Trenč. Teplice (3.500), k. sv. Štefana (1880), 2. Dobrá (900), k. sv. Kríža (st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Kedy sa v Trenčianskej Teplej postavil kostol, nie je presne známe. Z kánonických vizitácií sa dozvedáme, že už v roku 1507 bola v obci fara, a tým je dokázaná nepriamo aj existencia kostola.
Meno prvého teplanského farára je známe z roku 1519, kedy bola pri trenčianskom chráme zriadená altária, na posviacke ktorej sa zúčastnil aj farár Juraj z Teplej. Spočiatku bola Trenčianska Teplá filiálkou farnosti Dobrá, samostatnou farnosťou bola už v r. 1507.
Počiatky reformácie na trenčianskom panstve, teda aj v obciach teplanskej farnosti sú spojené s majiteľom panstva Imrichom Forgáčom. Šíriteľmi protestantizmu boli aj ďalší vlastníci panstva z rodu Ilešháziovcov.
Dôležitú úlohu v rekatolizácii obyvateľstva zohrali jezuiti. V roku 1644 pričinením ostrihomského arcibiskupa Juraja Lipaja sa usadili v kláštore na Skalke pri Trenčíne. V druhej polovici 17. storočia dostali jezuiti do správy aj niektoré farnosti v Trenčianskom archidiakonáte, medzi ktorými bola aj teplanská farnosť. Patrili do nej vtedy aj obce Trenčianske Teplice, Opatová, Kubrá a Kubrica. Nakoľko teplanská farnosť bola veľmi rozsiahla, v roku 1725 boli obce Kubrá a Kubrica pričlenené k soblahovskej farnosti.
V roku 1789 sa oddelila Opatová a stala sa samostatnou farnosťou, ku ktorej sa pripojila Kubrá. Z pôvodnej rozsiahlej dobranskej farnosti (spred roku 1507) sa tak vytvorili dve: Opatová a Trenčianska Teplá. Farnosť Trenčianska Teplá mala filiálky Trenčianske Teplice, Dobrá a Príles.
V roku 1997 sa od farnosti oddelili Trenčianske Teplice a stali sa novou farnosťou.
V súčasnosti sú hranice farnosti totožné s hranicami obce Trenčianska Teplá.
Základný kameň súčasného farského kostola bol položený 21. apríla 1733. Kostol bol konsekrovaný 28. júna 1789 biskupom Františkom Xaverom Fuchsom a bol zasvätený sv. Matúšovi.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Juraj(Trencianska Teplá,1519) farár
1676 - - 1702 - - Domanizsay, Joannes farár
1702 - - 1705 - - Bárdy, Casparus farár
1705 - - +1725 dec. 25. Dubnický, Štefan farár
1726 - - 1767 - - Pichnyay, Joannes farár
1767 - - 1767 - - Gyuriss, Josephus administrátor
1767 - - 1782 - - Szkladanovics, Stephanus farár
1782 sept. - 1785 jún - Macháček, František farár
1785 jún - 1793 - - Hild, Adalbertus farár
1793 nov. 19. 1804 - - Hábel, František Xaver farár
1804 aug. - 1806 - - Grznárik, Joannes farár
1806 - - 1841 - - Kerekes, Carolus farár
1841 - - 1850 - - Andrejkovič, Samuel farár
1850 - - 1854 - - Žilinčík, Juraj farár
1854 - - +1865 - - Betták, Adam farár
1865 - - +1885 - - Nemčák, Ján Nepomuk farár
1885 - - +1887 nov. 2. Stískala, Juraj farár
1887 - - 1888 - - Miklóši, Rudolf administrátor
1888 - - 1896 - - Kropáč, Anton farár
1896 - - 1897 - - Tóth, Koloman administrátor
1897 - - +1901 dec. 2. Radimecký, Michal farár
1901 - - 1902 - - Šimončič, Ján administrátor
1902 - - 1906 - - Čulen, Michal farár
1906 - - 1907 - - Gabriel, Alexander administrátor
1907 - - 1926 - - Rényi, Štefan farár
1926 - - 1926 - - Látečka, Andrej Eduard administrátor
1926 - - 1959 - - Smieško, Gregor farár
1959 - - 1968 - - Homola, Ján, SchP správca farnosti
1968 - - 1987 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. správca farnosti dekan, kanonik, súdny vikár, p. prelát
1987 - - 1991 - - Paliatka, Peter správca farnosti
1991 - - 1992 - - Bohyník, Juraj administrátor
1992 - - 1997 - - Fedorowitz, Peter farár
1997 - - 2006 - - Hlinka, Jozef farár
2006 - - 2013 - - Hriadeľ, Marek farár 2007 monsignor