logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trebišov

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
P. M. Navšt. (1504)
Iné mená:
Trebišov TV/KI zemplín. 1988 pričl. o. Milhostov. 1773 Terebes, Trebissow, 1786 Terebesch, Trebissow, 1808 Tőke-Terebes, Třebissow, 1863 Terebes, 1873–1913 Tőketerebes, 1920– Trebišov Milhostov: 1773, 1786 Miglész, Méglesz, Miglessow, 1808 Miglész, Miglisow, 1863–1913 Miglész, 1920 Meglisov, 1927–1948 Miglešov, 1948–1987 Milhostov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Vojčice (1.000), k. P. M. Sedemb. (1970), 2. Milhostov (400), 3. Zempl. Hradište (200).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(Paričov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(Trebišov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Trebišov,1332) kňaz
1788 aug. 24. - - - Bodnár, Ján Nepomúcky, st farár
1828 aug. 27. 1847-1850 - - Szolcsányi, Adam farár
1837 - - 1847 - - Miller, Ján farár
1848 - - - - - Piller, Štefan farár
1879 - - 1897 - - Perlsberg, Eduard farár
1897 - - - - - Hiszem, Koloman farár
1918 - - - - - Lenz, Jozef farár
1936 - - 1950 - - Schmidt, Dezider farár
1954 - - 1969 - - Šuhaj, Vojtech administrátor
1969 - - 1990 - - Machala, Jozef administrátor
1990 - - 1992 - - Čelovský, Jozef, SchP farár
1992 - - 2003 - - Lauda, Ján farár
2003 - - - - - Dronzek, Jozef farár