logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trávnica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Trávnica : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Füss, Fiss, 1786 Füsch, 1808 Füs, Füss, Fiš, 1863–1902 Füss, 1907–1913, 1938–1945 Barsfüss, 1920–1938, 1945–1948 Fíš, 1948– Trávnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Podhájska (450), kap. P. M. Naneb. (1903).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Benedikt (Trávnica, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Albert(1332,Svätuša) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Vít(1332,Trávnica) kňaz
1701 - - 1705 - - Agathin, Štefan farár
1705 apr. 16. 1709 dec. 1. Dombay, Juraj farár
1709 dec. 1. 1710 - - Beregh, Ján (1662-po r. 1720) farár
1710 jún 14. 1716 - - Soóky, Ján farár
1716 - - 1718 máj 6. Baktovics Martinus farár
1718 máj 7. 1729 - - Chynoriansky, Ján farár
1729 sept. 2. 1730 - - Majténi, Ladislav (1703-1779) farár
1730 júl 25. +1748 feb. 6. Hrizlakovič, Ján (-1748) farár
1748 nov. 15. +1763 okt. 7. Stephanovics, Jozef farár
1763 okt. 14. +1775 okt. - Forgáč, Ignác farár
1775 dec. 5. 1780 jún 6. Szemelay, Matúš Alojz farár
1780 jún 6. +1784 jún 21. Sztarcsek, Ján farár
1784 sept. 1. 1816 sept. 30. Beniak Jozef farár
1816 okt. 1. 1825 jún 2. Andaházy, Ignác farár
1825 aug. 21. +1863 dec. 14. Gyurics, Vavrinec farár
1864 feb. 11. +1878 nov. 11. Pintér, Michal (1825-1878) farár
1879 mar. 7. +1883 apr. 7. Kiáczy, Anton farár
1883 - - 1883 - - Madurkay, Mikuláš administrátor
1883 sept. 1. 1905 - - Kováč, Jozef (1848-1914) farár
1905 - - 1905 - - Lipka Laurentius administrátor
1905 - - 1914 - - Jaross Karol farár
1914 - - +1927 júl 4. Melisek Bernardus farár
1927 - - 1937 - - Guerk, Jozef farár 1930 č. prísediaci
1937 - - 1940 - - Gajdoš, Jozef (1907-1979) farár
1940 - - 1941 - - Štefánik Leopold administrátor
1941 - - 1952 - - Štefánik Leopold farár
1952 - - 1960 - - Mesko, František administrátor
1960 - - 1966 - - Drinka, Štefan, SDB administrátor
1966 - - 1969 - - Hajdin, Milan správca farnosti
1969 - - 1977 - - Formánek, Ján správca farnosti
1977 - - 1990 - - Rajtar, František správca farnosti
1990 - - 2007 júl 1. Dragúň, Jozef správca farnosti 27. augusta 1999 do 1. júla 2005 školský dekan Šurany
2007 - - - - - Kováč Štefan, PhDr., PaedDr. farár