logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Torysa

Zriadenie:
zmienka 1312
Titul kostola:
B. S. J. (1844)
Iné mená:
Torysa SB/PV šariš. 1773 Tarcza, Torisa, 1786 Tarcza, Torissa, 1808 Tarcza, Tořissa, Toryssa, 1863– 1902 Tárca, 1907–1913 Tarca, 1920– Torysa
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Oľšov (430), k. sv. Šimona a Júdu (1879).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1801 - - 1827 - - Kováts, Ján st farár
1828 - - 1829 - - Šoltés, Ján administrátor
1829 - - 1839 - - Kovács, Andrej (1802-1839) administrátor-farár
1839 - - 1852 - - Pusch, Anton farár
1852 - - 1856-1893 - - Gefferth, Imrich administrátor
1857 - - 1894 - - Mikó, Ján ml farár
1894 - - - - - Reiner, Jozef administrátor-farár
1940 - - 1952 - - Kuchár, Karol farár
1940 - - 1953 - - Kuchár, Karol správca farnosti
1953 - - 1966 - - Pavlík, Jozef administrátor
1966 - - 1973 - - Tuleja, František správca farnosti
1973 - - - - - Leško, Ján správca farnosti
1980 - - 1990 - - Palša, Andrej administrátor
1990 - - 2000 - - Ilavský, Jozef farár
2000 - - - - - Čap, Tomáš farár