logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tomášov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Tomášov: okres Senec/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) po 1913–1938 pričl. o. Studené (1938 pričl. k o. Most pri Bratislave); po 1913 pričl. o. Madarás; 1936 vyčl. o. Miloslavov.
1773 Féél, Feilendorff, 1786 Fél, Fallendorf, 1808 Fél, Feilendorf, 1863–1895, 1913, 1927–1948 Fél, 1898–1907 Féll, 1920 Feilendorf, 1948– Tomášov
------------------------
Madarás: 1773 Madarasz, 1786, 1808, 1863–1907 Madarász, 1913 Kismadarász
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malinovo (900), kap. sv. Juraja (1870), 2. Vlky (350).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Juraj (Tomášov, 1561) farár
1562 sp. - - - - Michal (Tomášov, 1562) farár
1664 jún 20. 1665 nov. 8. Bihary, Daniel farár
1672 sp. - - - - Radonay, Andrej farár
1673 dec. 9. 1676 mar. 20. Baksay, Ondrej farár
1676 mar. 16. 1689 aug. - Boczardi, Imrich farár
1689 aug. - 1694 aug. - Szabay, Juraj Pavol farár
1694 aug. - 1695 - - Maťašovský, Imrich (1665-po r. 1697) farár
1695 júl 2. 1696 - - Tomay, Ján farár
1696 sept. 8. 1700 máj 25. Némethy, Ján (Považská Bystrica, 1693) farár
1700 apr. 30. 1706 - - Szorád, Ladislav farár
1706 jan. 17. 1706 nov. 16. Bokor, Ladislav farár
1719 nov. 19. 1721 máj 21. Skulteti, Ondrej farár
1725 apr. 30. 1728 - - Hartl, Tomáš Jozef farár
1728 apr. 4. 1741 jún 5. Veszelay Joannes. farár
1741 jún 10. 1742 - - Petronský, Ján farár
1742 - - +1754 apr. 2. Kovacsóczy, Karol farár
1754 máj 18. +1792 apr. 10. Mattuš, Mikuláš farár
1792 - - 1794 - - P. Sziker Damianus farár
1794 dec. 11. 1802 - - Magyari, Ján farár
1802 aug. 9. +1806 máj 30. Mikšič, Michal farár
1806 júl 7. 1832 - - Masný, Ján farár
1832 apr. 25. +1880 - - Thaisz, Ján farár
1880 - - 1880 po - Ferenczy, Juraj administrátor
1880 júl 12. 1895 nov. - Pázmány, Karol farár
1895 - - 1915 - - Dotter, Ján farár 1916 kanonik
1915 - - 1951 - - Polczer Eugen farár
1951 - - 1968 - - Harsanyi, Július správca farnosti
1969 - - 1974 - - Kátai, Imrich správca farnosti
1974 - - 1989 - - Czuczor Jozef správca farnosti
1989 - - 1991 - - Tóth Ladislav, farár,dekan
1991 - - 1992 - - Krušac Dominik Jozef, SDB farár
1992 - - 2000 júl 15. Tóth Ladislav, farár