logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Terňa

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
sv. Kataríny (1330)
Iné mená:
Terňa okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica) 1991 pričl. o. Babin Potok, Hradisko. 1773 Ternye, Terna, 1786 Ternye, 1808 Ternye, Terňa, Terně, 1863–1913 Ternye, 1920 Trnia, Terňa, 1927– Terňa Babin Potok: 1773 Balpataka, Balpotok, 1786, 1863–1913 Balpataka, 1808 Bálpataka, Bálpotok, 1920–1948 Balpotok, 1948–1991 Babin Potok Hradisko: 1773 Hradiszka, H[r]adisska, 1786, 1863 Hradiszka, 1808 Hradiszka, Hradiczka, Hradisko, 1873–1902 Hradiszkó, 1907–1913 Radoskő, 1920–1991 Hradisko
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Mošurov (217), k. sv. Anny (1725), kap. sv. Apolónie, 2. Malý Slivník (250), k. P. M. Narod. (1730), 3. Veľký Slivník (338), k. P. M. Naneb. (1700), 4. Babin Potok (110).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - jakub(Terňa,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz Pôsobí v: Babin Potok
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(Terňa,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Cosmas(Terňa,1332) kňaz
1796 - - 1806 - - Bolinszky, Imrich farár
1806 - - 1806 - - Zátorszky, Matúš administrátor
1807 - - 1817 - - Drang, Michal farár
1817 - - 1832 - - Dolinay, Pavol administrátor-farár
1832 - - 1843 - - Semsey, Augustín, Bartolomej, de Šemša administrátor
1843 - - 1848 - - Nagy, Vincent Imrich Michal administrátor
1848 - - 1855 - - Forgáč, Ján (1816-1870) administrátor
1856 - - 1861 - - Czapkay, Michal administrátor
1863 - - 1870 - - Schönviszky, Ján administrátor-farár
1870 - - 1892 - - Kaszaniczky, Anton, de Liptovská Štiavnica administrátor-farár
1892 - - 1898 - - Papezsik, Štefan administrátor
1898 - - - - - Mikita, Anton administrátor
1898 - - 1898 - - Miklóši, Ján (1871-1912) administrátor
1947 po - 1956 - - Hreško, Jozef správca farnosti
1949 - - 1957 - - Kolesár, Július správca farnosti
1965 - - 1972 - - Tekeľ, Medard Jozef, OFM administrátor
1973 - - - - - Biroš, Ján (1939-2020) správca farnosti
1982 - - 1990 - - Jurko, Jozef (1950) administrátor
1990 - - - - - Anderko, Imrich farár