logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Terchová

Zriadenie:
1731
Titul kostola:
sv. Cyrila a Metoda (1944)
Iné mená:
Terchov: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1991 pričl. o. Horná Tižina. 1773 Tyerchova, Terchowa, 1786 Terchowa, Tyerchowa, 1808 Tyerchova, Těrchowá, 1863 Tjerchova, 1873–1888 Tyerhova, 1892–1902 Tyerchova, 1907–1913 Terhely, 1920– Terchová Horná Tižina: 1873–1902 Felsötizsina, 1907–1913 Felsötizsény, 1920–1991 Horná Tižina
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Horná Tižina (400).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Obec Terchová pôvodne bola filiálnou obcou farnosti Varín. V roku 1731 sa odčlenila od prvotnej farnosti a bola povýšená na samostatnú farnosť. V 18. storočí tu bol postavený farský kostol svätého Martina. V roku 1949 pri výstavbe nového farského kostola sa zmenilo patrocínium na svätých Cyrila a Metoda.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1731 - - 1733 - - Mihálffy, Štefan farár
1733 - - 1737 - - Bátora, Štefan farár pravdep.
1737 - - 1738 - - Lauro, Stephanus farár
1738 - - 1747 pribl. - Velicsány, Georgius farár
1747 pribl. - 1751 - - Pinka, Ján farár
1752 - - 1758 - - Nadliczky, Paulus farár
1758 - - 1760 - - Szokolovszky, Antonius farár
1760 - - 1763 - - Martinkovič, Ján (1736-1779) farár
1764 - - 1774 - - Dobeš, Juraj farár
1774 - - 1776 - - Nejedly, Franciscus farár
1776 - - 1791 - - Szlatiny, Joannes farár
1791 - - 1822 - - Treszkony, Georgius farár
1822 - - +1864 júl 8 Rek, Ján farár
1864 - - 1883 - - Farský, Štefan farár
1883 - - 1911 - - Pelcman, Ján (1839-1911) farár
1911 - - 1911 - - Herman, Štefan administrátor
1911 - - 1937 - - Czeisel, Juraj farár
1937 - - 1938 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. kaplán, administrátor 1938 ThDr.
1938 - - 1959 jan. 1. Bitter, Štefan administrátor, farár 1941 farár, 1946 školský cirk. komisár, 1949 č. dekan, 1951 č. kanonik
1959 - - +1975 - - Drgoň, Alojz správca farnosti
1975 - - 1995 - - Šabo, Jozef, SVD správca farnosti