logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Szerencs(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Szerencs je mesto v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Szerencsskom okrese.
Má rozlohu 3 668 ha a žije tu 9 173 obyvateľov (1. január 2011).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1791 - - 1795 - - Tatay, Imrich st farár
1794 dec. 5. 1826 - - Kassay, Jozef farár
1825 - - 1845 - - Paulovič, Imrich farár
1837 ? - 1839 ? - Makranczy, Ján administrátor
1845 nov. - - - - Homonnay, Jozef farár
1853 - - 1888 - - Horváth, Imrich administrátor-farár
1889 - - 1899 - - Paszlavszky, Alexander administrátor
1900 - - 1902 - - Kováč, Alexander farár
1902 - - - - - Szekeresi, Ján administrátor
1917 - - - - - Csillag, Martin administrátor-farár