logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Szakal (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1697
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Szakal.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 sp. - - - - Karsay, Andrej farár
1669 sept. 27. - - - Szentmártoni, Andrej farár
1698 apr. 3. 1699 - - Jászay, Michal farár
1699 apr. 29. 1712 - - Mogyoróssy, Valentín farár
1712 - - 1713 - - Kvacsányi, Ján farár
1713 nov. 23. 1714 - - Nuszgraber, Ján farár
1714 - - 1729 - - Kvacsányi, Ján farár
1729 sept. 25. +1745 júl 26. Thuróczy Franciscus. farár
1745 apr. 27. +1747 apr. 16. Kovácsy, František farár
1747 máj 8. 1755 - - Lelovský, Jozef farár
1755 apr. 8. 1757 okt. 31. Hury, Ján farár
1757 okt. 31. +1785 mar. 1. Szentes, Ján farár
1785 - - 1803 jan. 18. Horváth, Anton (Endrefalva, 1776) farár
1803 jan. 18. +1811 jan. 14. Mészáros, Pavol farár
1811 - - 1835 jún 18. Aranyossy, Ladislav farár
1838 - - 1845 nov. 13. Kertész, Ignác farár
1845 nov. 13. +1872 sept. 24. Kurcsényi, Ján farár
1872 nov. 21. - - - Kiss, Rafael farár