logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Svodín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Svodín : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica) 1925 zlúč. o. Maďarský Seldín a Nemecký Seldín do o. Seldín [1948 Svodín].
1925–1938, 1945–1948 Seldín, Szölgyén, 1938–1945 Szőgyén, 1948– Svodín
---------------
Maďarský Seldín: 1773 Magyar-Szőgyen, 1786 Magyar-Sőgyén, 1808 Magyar-Szölgyén, 1863, 1877–1882 Magyarszőlgyén, 1873, 1888–1902 Magyarszölgyén, 1907–1920 Magyarszőgyén [-1925 Maďarský Seldín, Magyar-Szölgyén]
Nemecký Seldín: 1773 Németh-Szőgyen, 1786 Német-Sőgyén, 1808 Német-Szölgyén, 1863, 1877–1882 Németszőlgyén, 1873, 1888–1902 Németszölgyén, 1907–1920 Németszőgyén [-1925 Nemecký Seldín, Német-Szölgyén]
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
. Réva.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1291 sp. - - - - Mikuláš (Svodín, 1291) farár
1332 medzi 1337 - - - Ján (Svodín, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Jakub(1332,Svodín) kňaz
1515 pred - 1515 - - Štefan (Veľký Kýr, 1515) farár
1560 - - +1563 - - Michal (Komjatná, 1560) farár
1582 - - - - - Felnémethy, Demeter Ján farár
1601 apr. - - - - Vavrinec (Svodín, 1601) farár
1643 a 1647 - sp. - Soóky, Štefan farár
1650 a 1656 - sp. - Keszy, Pavol farár
1668 júl - 1668 okt. 8. Szalay, Andrej farár
1671 apr. 13. 1689 - - Missics, Ján farár
1689 apr. - 1696 - - Kondor, Ján farár
1696 jún 13. 1703 apr. 18. Velenczey Georgius. farár
1703 máj 5. 1710 - - Ivanič, Ján (Gbelce, 1723) farár
1710 okt. 5. +1728 dec. 18. Jókay, Štefan farár
1728 apr. 6. +1757 nov. 2. Fehér, Jozef farár
1757 nov. 19. +1765 nov. 22. Baroš, Mikuláš de Beluša farár
1765 nov. 28. +1780 okt. 26. Balogh, Ignác farár
1780 dec. - +1798 jan. 24. Beňuš, Juraj farár
1798 feb. 2. 1805 jan. 2. Jordánsky, Alex farár
1805 jan. 2. 1807 okt. - Korbélyi, Michal farár
1807 okt. 8. +1836 dec. 29. Alagovič, Ján farár
1837 apr. 22. 1870 aug. 1. Tölgyesy, Štefan farár
1870 aug. 1. 1870 okt. 14. Markus, Július farár
1870 okt. 15. 1883 apr. 5. Ürge, Jozef Alexander farár
1883 apr. 5. +1896 apr. 16. Ježo, Michal farár
1896 - - 1896 po - Pokorny Štefan administrátor
1896 - - 1901 - - Török, Štefan farár
1901 - - 1901 - - Berényi, Homobonus Štefan administrátor
1901 - - 1921 - - Ziskay Imrich farár
1921 - - 1941 - - Haiczl, Koloman farár
1941 - - 1946 - - Neznámy kňaz
1946 - - 1946 - - Prenner, Vojtech administrátor
1946 - - 1956 - - Kapinaj Ján správca farnosti
1956 - - 1958 - - Guba Jozef správca farnosti
1958 - - 1979 - - Bálint, Štefan správca farnosti
1979 - - 1986 - - Neznámy kňaz
1986 - - 1987 - - Goda, Karol správca farnosti
1987 - - 1989 - - Tóth Ladislav, administrátor
1989 - - 2001 aug. 1. Czuczor Jozef farár