logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Svinia

Zriadenie:
zmienka 1332
Titul kostola:
P. M. Narod. (1274)
Iné mená:
Svinia PO/PV šariš. 1773 Szinye, Swina, 1786 Sinye, Swiňa, 1808 Szinye, Swinná, Swinné, 1863–1913 Szinye, 1920 Sviňa, 1927– Svinia
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Chmin. Nová Ves (950), k. Obrát. sv. Pavla ap. (1782), 2. Bunde (100), k. B. S. J. (1968), 3. Lažany (160), k. sv. Imricha (1887), 4. Kojatice (700), k. sv. Andreja, ap. (1784), 5. Šariš. Lužianky (200).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Herwordus(Svinia,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Svinia,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Erbordus(Svinia,1332) kňaz
1701 - - 1721 - - Zavardkay, Ján farár
1721 - - 1728 - - Vozáry, Ján Juraj farár
1728 - - 1737 - - Urbanovics, Ján (18. storočie) farár
1737 - - 1751 - - Cservinszky, Jozef farár
1751 - - 1754 - - Lovácz, Martin farár
1754 - - 1758 - - Musinszky, Andrej farár
1758 - - 1780 - - Sztankovanszky, Andrej farár
1780 - - 1799 - - Mercz, Michal farár
1799 - - 1824 - - Hankovič, Ján farár
1824 - - 1824 - - Bolinský, Imrich excurrendo
1824 - - 1851 - - Gallo, Ján farár
1851 - - 1887 - - Merse, Bartolomej Vavrinec farár
1887 - - 1896 - - Hajtinger, Ján (1821-1900) farár
1896 - - 1915 - - Kurimszky, Ján administrátor 1898 farár
1916 - - 1961 - - Dobránsky, Jozef administrátor-farár
1961 - - 1961 - - Feťko, Štefan excurrendo
1961 - - 1996 - - Varga, Andrej (1919-2011) správca farnosti
1996 - - 1997 - - Slovák, František excurrendo z Jarovníc
1997 - - 1997 - - Janovčík, Miloslav administrátor
1997 - - 2004 - - Stahovec, František farár
2004 júl 1. 2015 jún 30. Ružbašan, Štefan farár