logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Svätý Kríž

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia sv. Kríža (1200)
Iné mená:
Svätý Kríž: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica) po 1882 zlúč. päť o. do o. Svätý Kríž; po 1863 pričl. o. Ančikovany, Priechod, Záhorovisko.
1888–1913 Szentkereszt, 1920– Svätý Kríž
Czin-Sz[ent]-Kereszt, Czin Swaty Križ, 1786 Czin, 1808 Czin-Szentkereszt, Cynowisstě, 1863–1882 Cinszentkereszt
Csrmno-Sz[ent]-Kereszt, Czrmno Swaty Križ, 1786 Cscher[m]no, 1808 Csermno, Cžermnuo, 1863 Csrmno, 1873–1882 Csermnószentkereszt
Király-Sz[ent]-Kereszt, Kralowjan[sky] Swaty Križ, 1786 Király, Kralowjan, 1808 Király-Szent-Kereszt, Králowany, Králowsky Straňany, 1863–1882 Királyszentkereszt
Motko-Szent-Kereszt, Motko Swaty Križ, 1786 Motko, 1808 Motko-Szent-Kereszt, Motkowisstě, 1863–1882 Motkószentkereszt
Sztranyan-Sz[ent]-Kereszt, Stranany Swaty Križ, 1786 Stranyan, 1808 Sztranyán-Szent-Kereszt, Straňany, 1863 Sztranyjánszentkereszt, 1873–1882 Sztranyjaszentkereszt
Ančikovany: 1773 Ancsikfalva, Ančikowany, 1786 Anczikfalwa, Ancikowa, 1808 Anczikfalva, Ancsikfalva, Ancýkowany, 1863 Ancsikfalu
Priechod: 1863 Prjechod
Záhorovisko: 1773 Zahorovistye, Zahorowisstye, 1786 Zahorowischtye, 1808 Zahorovistye, Záhorowisstě, Záhorowisko, 1863 Zahoroviszko
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Lazisko (171), 2. Galovany (15), 3. Andice (8), 4. Černice (25).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Florián farár
1560 sp. - - - - Matej (Svätý Kríž, 1560) farár
1680 mar. 16. 1681 jan. 9. Paluďai, Juraj Anton farár
1687 máj 28. 1689 jún - Hindy, Juraj farár
1697 apr. 17. 1698 - - Magassy, Ján farár
1698 apr. 9. - - - Homolay, Ján František farár
1731 - - 1732 - - Pálik, Martin farár
1732 nov. 30. 1735 - - Simkovics, Ján (Prašice, -1752) farár
1735 sept. 20. 1740 máj 13. Hanzlik, Ján (Skalica, 1709) farár
1740 máj 17. +1749 apr. 9. Visnyovics Adamus. farár
1749 máj 22. 1760 - - Hiza, Martin farár
1760 okt. 18. 1763 nov. 13. Štekláč, Jozef farár
1763 nov. 16. +1764 jan. 29. Szolgay, Štefan farár
1764 mar. 30. 1768 máj 25. Gyelák, Ján farár
1768 júl 1. 1772 - - Pružinský, Imrich farár
1772 sept. 27. 1774 - - Gábor, Ján Nep. farár
1774 - - - - - Kebzsay, Andrej farár
1811 sp. - 1843 sp. - Pavliar Emericus farár
1856 sp. - - - - Szurmay Joannes farár
1897 - - 1897 po - Szakács, Viktor administrátor
1949 - - 1950 - - Vojtaššák, Tomáš správca farnosti
1950 - - 1960 - - Banas, Jozef farár
1971 - - 1974 - - Trstenský, Emil správca farnosti
1974 - - 1977 - - Turčina, Jozef správca farnosti
1977 - - - - - Osvald, Andrej, SJ správca farnosti