logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šúrovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Šúrovce: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1944 zlúč. o. Veľké Šúrovce a Zemianske Šúrovce; 1955 pričl. o. Valtov Šúr; 1973 pričl. o. Varov Šúr.
1944– Šúrovce
----------------------------
Veľké Šúrovce: 1773 Nagy-Suur, 1786 Nagy-Schur, Surowce, 1808 Nagy-Súr, Groß-Schur, Welký Ssúr, 1863–1913 Nagysúr, 1920 Veľké Šúrovce, Veľký Šúr, 1927–1944 Veľké Šúrovce
Zemianske Šúrovce: 1863–1913 Nemessúr, 1920 Zemanské Šúrovce, 1927–1944 Zemianske Šúrovce
Valtov Šúr: 1773 Valta-Suur, 1786 Vólta-Schur, 1808 Valtha-Súr, Ssúr, 1863–1913 Valtasúr, 1920–1948 Valtašúr, 1948–1955 Valtov Šúr
Varov Šúr: 1773 Varra-Suur, 1786 Wára-Schur, 1808 Vára-Súr, Ssúr, 1863 Várrasúr, 1873–1907 Varrasúr, 1913 Várasúr, 1920 Várašúr, 1927–1948 Varašúr, 1948–1972 Varov Šúr
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1324 a 1330 - sp. - Ján (Šúrovce, 1324) farár
1495 sp. - - - - Neznámy kňaz kňaz
1647 sp. - - - - Pipa, Ján farár
1663 apr. 13. 1665 apr. 19. Ondrejkovič, Valentín Ján Augustín farár
1666 máj 20. 1674 mar. 29. Čelko, Ján (1642-po r. 1699) farár
1674 mar. 29. 1678 - - Skačáni, Ján Izrael farár
1678 sept. 15. 1679 - - Hanula, Juraj farár
1679 okt. 13. 1679 nov. 8. Barčaj, Ján farár
1679 nov. 10. 1687 - - Szomolányi, Juraj (Šúrovce) farár
1687 mar. 18. 1688 - - Kupec, Sebastián farár
1688 feb. 24. 1688 máj - Györi, Adam farár
1688 máj 25. 1688 júl - Pievrics, Matej Vavrinec farár
1688 júl 24. 1691 - - Przin, Andrej farár
1691 máj 12. 1696 máj 7. Lieskovský, Juraj farár
1696 máj 10. +1710 sept. 1. Zelienka Paulus. farár
1710 sept. 4. 1711 - - Manczmann, Matej farár
1711 - - 1719 - - Surovszky, Juraj farár
1719 okt. 4. 1720 - - Štetina, Andrej Alojz farár
1720 okt. 2. +1727 máj 24. Gašparič, Pavol farár
1727 jún - 1747 - - Szuray, Martin farár
1747 apr. - +1760 apr. 16. Strázsay Joannes farár
1760 apr. 22. 1775 - - Szabó, František (-1799) farár
1775 máj 18. +1793 jan. 11. Matuška, Martin Blažej farár
1793 máj 1. +1811 máj 15. Beránek, Michal farár
1811 - - +1821 jún 26. Hamerník, Matej farár
1821 - - 1862 sept. 16. Linter, Jozef farár
1862 nov. 2. +1869 feb. 16. Török, Ignác farár
1869 máj 2. 1896 - - Laššú, Ľudovít farár
1896 - - 1896 - - Pollák, František administrátor
1896 - - 1928 - - Šohajda, Ignác farár 1918 dekan
1928 - - 1928 - - Rummel Rudolf administrátor
1928 - - 1928 - - Kosec, Imrich administrátor
1928 - - 1939 ? - Nemšovský, Ľudovít farár
1939 - - 1940 - - Bernadič, František administrátor zást. dekana pre Sereď a Mojmírovce
1941 - - 1951 - - Puchardt Vojtech farár
1951 - - 1952 - - Šátek, Jozef správca farnosti
1952 - - 1973 - - Volek, František administrátor
1973 - - 1981 - - Mikovič, Ján administrátor
1981 - - +1997 apr. 9. Dubec, Pavol administrátor