logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Studienka

Zriadenie:
1682
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Studienka: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1953 vyčl. v. o. Záhorie.
1773 Hasprunka, Hausz-Brun, Hassprunka, 1786 Hausbrunn, Haszprunka, 1808 Hazprunka, Haszprunka, Hausbrunn, Hasprúnka, 1863–1882 Haszprunka, 1888–1907 Szentistván, 1913 Szentistvánkút, 1920 Hašprunka, 1927–1948 Hasprunka, 1948– Studienka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Holbičky, Juríky, Sojáky, Tančiboky.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1682 - - +1695 feb. 1. Dubnik, Pavol farár
1695 feb. 16. 1699 - - Nyakasházy, Ján Imrich farár
1699 jún 2. +1705 nov. 25. Ondrejkovič, Valentín Ján Augustín farár
1705 nov. 29. +1751 apr. 14. Čermák, Andrej (1676-1751) farár
1751 jún 8. 1753 aug. - Bučič, Ján farár
1754 jan. 8. 1755 jún 22. Linhard, Ľudovít farár
1755 aug. 8. 1760 nov. 18. Dobrovodský, Šimon farár
1761 jan. 11. +1767 júl 20. Behányi, Štefan farár
1767 sept. - 1771 máj 26. Baťovič, Mikuláš farár
1771 máj 26. 1772 dec. 1. Mráz, Ján, kanonik farár
1772 dec. 22. 1774 dec. 13. Križan, Pavol farár
1774 dec. 13. 1780 nov. - Notný, Martin farár
1780 dec. 9. +1834 jún 1. Renko, Juraj farár
1834 júl 1. +1855 aug. 16. Hazucha, Ľudovít farár
1855 sept. 12. +1867 jan. 6. Pachmann, Anton farár
1867 máj - +1873 dec. 7. Lajcha, Ján farár
1874 - - 1879 máj - Novák, Ján (1836-1904) farár
1879 júl 20. 1888 - - Bernkopf, Alfonz farár
1889 - - 1911 - - Kocúrek, Rudolf farár
1911 - - 1926 - - Bielek, Kletus Jozef administrátor, farár 1912 farár
1926 - - +1933 sept. 21. Blahó, Alojz, OFM administrátor
1933 - - 1934 - - Lukančič Jozef excurrendo
1934 - - 1940 - - Sasinek, Jozef administrátor
1940 - - 1941 - - Horváth, Ľudovít administrátor
1941 - - 1943 - - Ondriaš, Ernest správca farnosti
1943 - - 1948 - - Patúc, Jozef, SDB správca farnosti
1949 jún 21. +1975 okt. 20. Záhradník, František administrátor
1975 - - 1979 - - Bernát, Viliam administrátor
1979 - - 1999 - - Škoda, Augustín správca farnosti
1999 - - +2004 jún 21. Škoda, Augustín farár
2005 júl 1. 2009 júl 1. Tuma Viliam administrátor