logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Stropkov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Božieho Tela (14. st.)
Iné mená:
Stropkov SP/PV zemplín. 1964 pričl. o. Bokša (1957 vyčl. o. Baňa). 1773 Sztropko, Stropkow, 1786 Stropko, 1808 Sztropkó, Stropkow, 1863–1913 Sztropkó, 1920– Stropkov Bokša: 1773 Boksa, Boxa, 1786 Bokscha, 1808 Boksa, Bokssa, 1863–1913 Boksa, 1920 Bokša, Bokši, 1927–1964 Bokša
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Paňa (180), k. sv. Kríža (1949), 2. Breznica (790), k. sv. Jozefa (1763), 3. Chotča (300), k. B. S. J. (1910), 4. Sitníky (410), k. P. M. Kráľ. Vesmíru (1973), 5. Bokša, 6. Breznička, 7. Brusnica, 8. Bystrá, 9. Gribov, 10. Havaj, 11. Jakušovce, 12. Kolbovce, 13. Krišľovce, 14. Kružinec, 15. Makovce, 16. Malá Driečna, 17. Malé Bukovce, 18. Malé Staškovce, 19. Miroľa, 20. Potôčky, 21. Pravrovce, 22. Pucák, 23. Repejov, 24. Ruská Poruba, 25. Solník, 26. Suchá, 27. Varechovce, 28. V. Driečna, 29. V. Bukovce, 30. Veľké Staškovce, 31. Veľkrop. 32. Vojtovce, 33. Vyškovce, 34. V. Oľšava, 35. Závada.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1797 - - 1812 - - Leporis, Martin Michal farár
1810 - - 1826 - - Proháczka, Matej farár
1828 - - 1837 - - Halász, Juraj [Ribár] farár
1838 ? - - - - Szurmik, Jozef administrátor
1839 - - 1855 - - Neumer, Juraj administrátor
1855 - - 1863 - - Majlát, Michal administrátor
1863 - - 1869 - - Kaszaniczky, Anton, de Liptovská Štiavnica administrátor
1869 - - 1900 - - Degró, Peter administrátor
1903 - - - - - Virág, Pavol administrátor
1908 - - 1913 - - Čintalan, Michal administrátor
1913 - - - - - Inczinger, František administrátor
1942 - - 1947 - - Varga, Štefan administrátor
1952 - - 1959 - - Kišiday, Juraj administrátor
1959 - - - - - Szőcs, Jozef Gabriel administrátor
1972 - - 1973 - - Juruš, Gabriel doč.správca farnosti
1973 - - - - - Tuleja, František správca farnosti
1988 - - 1990 - - Lesník Anton administrátor
1990 - - 2003 - - Kaminský, Pavel farár
1990 - - 1990 - - Franc, Ladislav administrátor
1991 - - 1991 - - Čižmár, Marián farár
2003 - - - - - Švec-Bilý, Ján farár