logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Streda nad Bodrogom

Zriadenie:
zmienka 1320
Titul kostola:
P. M. Karm. (1260).
Iné mená:
Streda nad Bodrogom TV/KI zemplín. 1960–1990 pričl. o. Klin nad Bodrogom. 1773, 1808 Szerdahely, 1786 Serdahely, 1873–1920, 1938–1945 Bodrogszerdahely, 1927–1938, 1945–1948 Streda nad Bodrogom, Bodrog-Szerdahely, 1948– Streda nad Bodrogom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Borša (850), k. P. M. Naneb. (1936), 2. Viničky (200), kap sv Jozefa (18. st.), 3. Klin nad Bodrogom (200), k. sv. Anny, zrúc. (1680), 4. Ladmovce.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Egidius(Streda nad Bodrogom,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Sixtus(Streda nad Bodrogom,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Andrej(Streda nad Bodrogom,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(Streda nad Bodrogom,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(Streda nad Bodrogom,1332) kňaz
1920 - - 1936 - - Albrecht, Štefan farár
1936 - - 1940 - - Horváth, František (1908-1990) správca farnosti
1941 - - - - - Tóth, Valentín administrátor
1945 - - 1951-1954 - - Józsa, Ján Ladislav administrátor
1945 - - 1954 - - Józsa, Ján Ladislav správca farnosti zákl.voj.sl.
1951 - - 1952 - - Nagy, Ján (1916-1991) farár
1951 - - 1952 - - Nagy, Ján (1916-1991) správca farnosti
1952 - - 1967 - - Krémer, Ján administrátor
1952 - - - - - Krémer, Ján správca farnosti
1985 - - 1992 - - Szalay, László administrátor
1992 - - 1997 - - Gajdo, Jozef farár
1998 - - 2002 - - Weiszer, Attila administrátor
2002 - - - - - Jakab, Ján (1973) farár