logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Štítnik

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Panny Márie, neskôr kostol sv. Júdu Tadeáša
Iné mená:
Štítnik : okres Rožňava/Košický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1773 Csetnek, Cžitnik, 1786 Cschetnek, Čsitník, 1808 Csetnek, Sstítník, 1863–1913 Csetnek, 1920 Štitník, 1927– Štítnik
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Slavošovce (460), kap. sv. Rodiny (1950)' 2. Čierna Lehota (125), 3. Gočaltovo (10), 4. Hanková (10), 5. Honce (25), 6. Koceľovce (10), 7. Kunova Teplica (110), 8. Markuška (l5) 9. Ochtiná (90), 10. Petrovo (4), 11. Rochovce (40), 12. Roštár (22) 13. Rožň. Bystré (80), 14. Rozložná (6), 15. Slavoška (6),
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján (Štítnik, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Cristallus(1332,Roštár) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Stanislav(1332,Ochtiná) kňaz
1678 sp. - - - - Tiszóczy Paulus. farár
1694 mar. 2. 1706 jan. 18. Szolcsányi, Adam farár
1712 jan. 18 1719 júl 16. Četneky, Žigmund farár
1734 dec. 5. 1736 júl 29. Bada, Jozef Ignác farár
1737 mar. 15. 1741 apr. 15. Germani, Ján (?-1756) farár
1743 okt. 6. +1747 aug. 26. Hrizlakovič, Ján Jozef farár
1747 aug. 15. 1760 feb. 2. Pružinský, Imrich farár
1760 feb. 6. - - - Fabricius, Jozef farár
1811 sp - 1844 sp. - Ruszbatzky Joannes farár
1853 sp - - - - Petyerecz Josephus farár
1928 - - 1939 - - Kabla, Ľudovít správca farnosti
1939 - - 1941 - - Lipták, Anton správca farnosti
1941 - - 1952 - - Rus, Peter správca farnosti
1976 - - - - - Jasečko, František správca farnosti