logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Starý Tekov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Starý Tekov: okres Levice/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1773 O-Bars, Teckoff, Stary Tekow, 1786 O-Bars, Alt-Barsch, Alt-Bersenburg, Stary Tekow, 1808 Ó-Bars, Starý Těkow, 1863–1913 Óbars, 1920– Starý Tekov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. V. Kozmálovce (820), k. Všechsvätých (18. st.), 2. Hron. Kľačany (1.670), k. B. S. J. (1932).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal (Starý Tekov, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Benedikt (Starý Tekov, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Joannes, Borsensis VADnus farár
1359 sp. - - - - Paulus rector eccl. in Bars farár
1379 sp. - - - - Joannes, plebanus de Bors et VADnus Borsensis farár
1561 sp. - - - - Šimon (Starý Tekov, 1561) farár
1697 sp. - +1709 mar. 17. Podlužáni, Martin farár
1709 mar. 22. 1710 apr. 3. Osvald, Michal farár
1710 máj 8. 1730 - - Fábry, Juraj (Rišňovce, 1709) farár
1730 jan. 10. +1758 dec. 4. Bán, Imrich farár
1758 dec. 18. +1802 aug. 13. Kondlovič, Andrej (1732-1802) farár
1802 jan. 1. 1802 apr. 18. Fábry, Jozef (1762-1812) administrátor
1802 aug. 22. +1812 febr. 12. Fábry, Jozef (1762-1812) farár
1812 jan. 1. 1812 jún 24. Novosad, Jozef (1780-1858) administrátor
1812 jún 25. +1845 jún 4. Poór, Jozef farár
1845 júl 7. +1870 okt. 18. Szitkey, Jozef farár
1870 dec. 12. 1915 - - Váray Joannes Nep. farár
1915 - - 1916 - - Szakács, Viktor farár
1916 - - 1923 - - Stiblo Augustín farár
1924 - - +1928 - - Kosztolánszky, Jozef farár
1928 - - 1952 - - Ravasz, Štefan (1879-1953) farár
1953 - - 1959 - - Nipča, Štefan administrátor
1959 - - 1960 - - Dzibela, Imrich správca farnosti
1960 - - 1964 - - Sloboda, Augustín správca farnosti
1964 - - 1971 - - Šoka, Silvester správca farnosti 1968 vymenovanie za docenta
1971 - - 1973 - - Kaňka, Ferdinand správca farnosti
1973 - - 1975 - - Chovan, Juraj správca farnosti
1976 - - 1983 - - Markech, Anton administrátor
1983 - - 1990 - - Moravčík Karol, administrátor
1990 - - 2006 júl 1. Mrkvica, Jozef farár