logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Staré Hory

Zriadenie:
1776
Titul kostola:
Navštívenia P. Márie
Iné mená:
Staré Hory: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) po 1808–1990 pričl. o. Turecká.
1786 Altgebirge, 1808 Sztare Hori, Óvár, Veteres Montes, Alt-Gebürg, Staré Hory [a] Druhásztrana, Druhá Strana, Alsó-Jelenecz, Dolní Jeleněc, Felső-Jelenecz, Horní Jeleněc, Kis-Tureczka, Malá [Turecká], Nagy-Tureczka, Welká [Turecká], Valentová, 1873–1913 Óhegy, 1920– Staré Hory
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Turecká (230), kap. P. M. Ruž. (1907), 2. Dolný Jelenec
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Je podivné, že farnosť vznikla veľmi neskoro, hoci S .H. boli ľudnaté a pútnickým miestom. Keď prevzali jezuiti duchovnú správu na Šp. Doline, patrili S .H. sem. R. 1754 bola zriadená farnosť na Motyčkách. S. H. pripojili k nim. R. 1776 bola tu systemizovaná farnosť. Okolo 1784 bola systemizovaná aj kaplánska stanica. Dôležitá zmena sa stala r.1941, keď správu pútnického miesta prevzala kongregácia redemptoristov. R. 1945 Ordinariát poveril redemptoristov aj vedením fary. Ich správa trvala do jari r. 1950. Odvtedy obsadzuje faru znova Ordinariát.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1778 - - 1788 - - Hessö, František Xaver, SJ farár
1788 - - 1800 - - Stephani Martin farár
1800 - - 1806 - - Kovalčík, Martin farár
1806 - - 1833 - - Vároš, Ignác farár
1833 - - 1833 - - Lacko, Štefan administrátor
1833 - - 1842 - - Čillík, Jozef farár
1842 - - 1842 - - Petrovič, František administrátor
1842 - - 1845 - - Lepényi, Martin farár
1845 - - 1845 - - Fodor Michal (1815-1897) administrátor
1845 - - 1852 - - Huszóczy, Michal farár
1852 - - 1852 - - Sásik, Vojtech administrátor
1852 - - 1864 - - Kamaši, Matej farár
1864 - - 1864 - - Kluch, Ján (1827-1902) administrátor
1864 - - 1872 - - Gerometta, Ján Miloslav farár
1872 - - 1906 - - Hrivnák, Matej farár
1906 - - 1919 - - Roháč, Bartolomej farár
1919 - - 1937 - - Bóry, Adolf farár
1937 - - 1945 - - Šimičák Jozef farár
1945 - - 1950 - - Konkoľ, Peter, CSsR farár
1950 - - 1960 - - Mrva, Vincent Rudolf, OFM farár
1960 - - 1990 ? - Marcin, Ján (1922-2005) správca farnosti