logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Staré

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
P. M. Naneb. (1811).
Iné mená:
Staré MI/KI zemplín. 1773 Sztare, Stara, 1786 Stare, 1808 Sztara, Stará, 1863 Sztara, 1873–1913 Sztára, 1920– Staré
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1 Oreské (404), k. sv. Jozefa, Rob. (1835), s. Strážske-Krivošťan. ul. (206). k. sv. Jána Nep. (1816).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Benedikt(Staré,1332) kňaz
1783 - - 1785 - - Glussák, Štefan farár
1796 - - 1800 - - Podolinszky, Jozef farár
1800 - - 1828 - - Szovenszky, Ján farár
1828 - - 1829 - - Kropuch, Augustín, OP administrátor
1829 mar. 12. 1845 - - Stetz, Ján farár
1845 - - 1849-1851 - - Gruber, Viktorián, OFM administrátor
1845 - - 1889 - - Marclov, Andrej farár
1889 - - 1930 - - Szkurkay, Leonard administrátor-farár
1933 - - - - - Senko, Štefan administrátor
1940 - - 1940 po - Malina, Ján administrátor
1941 - - 1957 - - Feťko, Štefan administrátor
1941 - - 1957 - - Ferko Štefan správca farnosti
1957 - - - - - Lipka, Andrej administrátor
1970 - - 1972 - - Glinský, Ján správca farnosti
1972 - - - - - Hudák, Ján správca farnosti
1972 - - 1997 - - Hudák, Kamil Ján, CFSS administrátor
1997 - - 2002 - - Jancusko, Stanislav farár
2002 - - 2005 - - Bajus, Marko administrátor
2005 - - - - - Pristáš, Vincent administrátor