logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Stará Halič

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Juraja
Iné mená:
Stará Halič: okres Lučenec/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1773 Gacsfalva, 1786 Gacschfalwa, 1808 Gácsfalva, Welká Halič, 1863–1882 Gácsfalva, 1888–1913 Gácsfalu, 1920– Stará Halič
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Halič (1.089), k. Nájd. sv. Kríža (1835), kap. P. M. Naneb., zám (st.). kap. Najsv. Trojice (1746), kap. sv. Kríža (1843), 2. Mašková (56), 3. Lehôtka (89), 4. Ľuboreč (127) 5. Praha (33), 6. Lupoč (164), 7. Tomášovce-Greg. Vieska (58)' 8. Tomášovce (388).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Ľuboreč, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(1332,Tomášovce) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Sifridus(1332,Stará Halič) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Gregor(1332,Mašková) kňaz
1630 a 1634 - sp. - Szentkereszti, Juraj (Veľká Suchá, 1630) farár
1647 sp. - - - - Tilia Joannes. farár
1666 - - - - - Makfalvay Joannes farár
1672 máj 11. 1687 - - Valentovics Joannes. farár
1687 máj 7. 1689 - - Gazek, Michal farár
1689 máj - 1691 júl 20. Hustovič, Lukáš Anton farár
1691 mar. 28. 1692 - - Istvánovics, Martin farár
1692 apr. 15. 1698 jún 18. Majno, Juraj farár
1698 aug. 21. 1703 - - Dubovský, Andrej Ignác farár
1703 máj 30. 1710 máj 26. Nagy, Andrej (Hliník, 1710) farár
1710 nov. 12. 1710 dec. 19. Sluka, Štefan farár
1710 dec. 31. 1711 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
1711 jan. 13. 1711 máj 31. Urbányi Andreas. farár
1718 Feb. 20. 1720 sept. 30. Szabó, Štefan (Halič, -1739) farár
1739 jún 4.1 1749 okt. 12. Murényi, Juraj farár
1749 nov. 1. 1753 - - Batay, Vojtech farár
1753 aug. 29. - - - Vittercsik Joannes. farár
1811 sp - 1811 - - Schramko Michael farár
1812 - - 1853 sp. - Lipták Georgius Can. farár
1939 - - 1943 - - Steidl, Anton správca farnosti
1947 dec. 1. 1948 marec 31. Lučivjanský, Július správca farnosti
1967 - - 1977 - - Loja, Konštantín správca farnosti
1977 - - 1978 - - Babík Martin správca farnosti
1978 - - - - - Štefan Jozef správca farnosti
1982 sept. 1. 1983 nov. 15. Škrobák, Ján administrátor