logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Spišské Podhradie

Titul kostola:
P. M. Narod. (1827)
Iné mená:
Spišské Podhradie okres Levoča/Prešovský kraj (Spišská stolica) po 1808–1948 vyčl. o. Spišská Kapitula (po 1808–1863 vyčl. o. Sivá Brada); 1991 pričl. o. Katúň. 1786 Kirchdorf, Szepes-Várallya, Podhr[a]dze, 1808 Szepesvárallya, Kirchdrauf, Podhradí, Podgrodzie, 1863 Szepesvárallja, 1873–1913 Szepesváralja, 1920– Spišské Podhradie Spišská Kapitula: 1863 Szepesikáptalan, 1873–1882 Szepeskáptalan, 1888–1913 Szepeshely, 1920 Kapituľa, 1927–1948 Spišská Kapitula Sivá Brada: 1863 Szivabradafürdó Katúň: 1773 Kattuny, Katune, 1786 Kattuny, 1808 Kattuny, Kattun, Katun, 1863 Katuny, 1873–1902 Kattuny, 1907–1913 Kattony, 1920–1991 Katúň
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Spišské Podhradie) kňaz
1720 - - - - - Castellain, Peter Viliam farár spolu so Sp. Vlachmi
17410 - - 1761 - - Markovič, Ján (-1761) farár
1811 sp. - 1812 sp. - Mattyasovszky Stephanus farár
1821 sp. - 1824 sp. - Fridmanszky Antonius farár
1825 sp. - 1827 sp. - Mattyasovszky Joannes farár
1830 sp. - 1843 sp. - Andujar Joannes farár
1856 sp. - - - - Biaczovszky Dominicus farár
1935 - - 1951 - - Szalay, Štefan farár
1951 - - 1953 - - Fabian, Ján (1913-1969) farár
1953 - - 1955 - - Pataki, Tarzícius František, OFM farár
1955 - - 1961 - - Franko, Jozef farár
1961 - - 1965 - - Kulla, Jozef správca farnosti
1965 - - 1969 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
1969 - - 1970 - - Šterbák, Jozef správca farnosti
1970 - - 1976 - - Matis, Pavol správca farnosti
1976 - - 1990 - - Laček, Ján správca farnosti
1990 - - 1992 - - Imrich, Andrej správca farnosti