logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Špania Dolina

Zriadenie:
16. st.
Titul kostola:
Kostol Premenenia Krista Pána
Iné mená:
Špania Dolina: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) po 1808 pričl. o. Sandberg.
1873–1882 Urvölgy, 1888–1913 Úrvölgy, 1920 Špania Dolina, Baňa, 1927– Špania Dolina
--------------------
Sandberg: 1808 Sandberg
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Pôvodne o duchovnú správu sa staral farár z Banskej Bystrice. Na začiatku 16.st., keď boli bane v rozkvete, založili tu farnosť. Keďže baníci a hutníci boli Nemci, ujalo sa tu skoro reformačné hnutie. Je podivné, že vizitátori vyslaní r. 1561 ostrihomským arcibiskupom Oláhom, nespomínajú špaňodolinskú farnosť, hoci v tom čase už iste jestvovala. Snáď bola len miestna kaplánska stanica. R. 1673 bol vypovedaný ev. farár Bretovinus. Nešlo to hladko. 9. okt. 1673 žiadal gen. Collalto z BB., aby predstavenstvo odovzdalo kľúče od kostola. Keď tak neurobili, pritiahol 13.okt. s vojskom. Baníci sa ozbrojili a tuho bránili vojakom prístup na vršok ku kostolu. Jedného chorvátskeho vojaka zabili. Vojaci potom zle naložili s baníkmi a kostol zaujali ozbrojenou mocou. Farnosť odovzdal gen. Spoločnosti Ježišovej, ktorá si tu otvorila trvalú misiu. Účinkovali tu dvaja pátri.
Za Tököliho vypovedali misiu, vrátil sa ev. farár. Pre katolíkov chodil vykonávať služby Božie páter františkán z Kremnice. Po porážke povstalcov sa všetko vrátilo po pôvodného stavu. Za Rákoczyho II kostol bol prisúdený ev. Jezuiti nem. národnosti odišli, slovenskí sa odsťahovali do vedľajšej budovy, ktorá sa volá bašta. Tam bola kaplnka, ale aj odtiaľ museli odísť. Pre katolíkov zase vykonával služby Božie páter františkán z Kremnice. Býval v dome banského prefekta Tobiáša Ruprechta. R. 1710 sa jezuiti vrátili a do zrušenia rehole vykonávali duchovnú službu. R. 1754 bola oddelená od Š. D. starohorská dolina, pre ktorú bola zriadená misia v Motyčkách. Počet pátrov, ktorí boli od 1728 traja, sa znížil na dvoch. Po zrušení SJ 1773 ostal bývalý superior Lehocký F a P. Krakovicer kaplánom. Po smrti Lehockého menoval biskup svetského kňaza Magyara za F. Krakovicer odišiel do Košíc a K stanica ostala neobsadená. Obnovili ju 1781. Zmenšujúcim sa obyvateľstvom ostala stanica zbytočnou. Posledným K bol O. Lepieš, ktorý odišiel r. 1839. R. 1876 je ešte v SchH poznačená ako neobsadená.
Poznámka :
Farnosť zrušená 1.2.1994, teraz je filiálkou farnosti Úľanka

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1673 - - - - - Metzger Alexander, S. J administrátor
1673 - - - - - Horváth Stephanus, S. J administrátor
1673 - - 1675 - - Juraj Seifert, SJ administrátor
1675 - - 1675 - - E. Sturm, SJ administrátor
1675 - - 1683 - - Metzger Alexander, S. J farár
1683 - - 1685 - - Pudmay, Matej Benjamín farár
1685 - - 1686 - - Juraj Gosetič farár
1686 - - 1704 - - Metzger Alexander, S. J farár
1704 - - 1705 - - Murgaš, Izák Michal farár vyhnanec z Dlhej Lúky, ktorý viedol duchovnú správu Nemcom
1705 - - 1705 - - Kúty, Juraj, SJ administrátor viedol duch. správu Slovákom.
1705 - - 1706 - - Spravujú františkáni spoločná správa
1706 sept. 26. 1706 - - Zlinszky Joannes, Ignatius. farár
1706 - - 1706 - - Spravujú evanjelici
1706 nov. 20. 1709 - - Polóni, Ján Václav farár
1709 - - 1710 - - Spravujú františkáni z Kremnice spoločná správa P. Anton Valdreich, P. Narcis Cihlárik, P. Kapistrán Michna, P. Bartolomej Valovič.
1710 - - 1718 - - spravujú jezuiti spoločná správa Michal Pikuli, Ján Marco, Ján Herchl, Adam Sandschuster, Pavel Renich
1718 - - 1718 - - Ferdinand Hausfach, SJ farár
1718 - - 1720 - - Peťko, Juraj, SJ farár
1720 - - 1724 - - Michal Pikuli, SJ farár
1724 - - 1727 - - Juraj Mihalóczy, SJ farár
1727 - - 1729 - - Kontil, Andrej, SJ farár
1727 - - 1744 - - spravujú jezuiti spoločná správa Andrej Kontil, Bartolomej Zambal, Andrej Szendrei, Juraj Poleg, Ján Pirold, Juraj Szerdi, Pavel Silaček
1744 - - 1745 - - Frigeri Michael. S. J farár
1745 - - 1745 - - Imrich Visnioczky, SJ farár
1745 - - 1745 - - Daniel Paulikovič, SJ farár
1745 - - 1747 - - Michal Javorský, SJ farár
1747 - - 1748 - - Daniel Paulikovič, SJ farár
1748 - - 1749 - - Gotfried Carl, SJ farár
1749 - - 1752 - - Juraj Nagyszombati, SJ farár
1752 - - 1763 - - Juraj Machal, SJ farár
1763 - - 1764 - - Juraj Liskovský, SJ farár
1764 - - 1771 - - Mikuláš Moder, SJ farár
1771 - - 1775 - - Lehocký, Ján, SJ farár
1775 - - 1776 - - Krakowitzer, Jozef administrátor
1776 - - 1777 - - Magyar, Jozef, SJ farár
1777 - - 1792 - - Marček, Samuel farár
1792 - - 1795 - - Moringer, Michal (1760-1795) farár
1795 - - 1795 - - Hajdák, Ondrej farár
1795 - - 1801 - - Kovalčík, Martin farár
1801 - - 1813 - - Troj Jakub farár
1813 - - 1813 - - Zimáni Ján farár
1813 - - 1823 - - Prúnyi, Samuel farár
1823 - - 1823 - - Hanauer, Augustín farár
1823 - - 1856 - - Justh, Ján farár
1856 - - 1856 - - Hrivnák, Matej farár
1856 - - 1864 - - Gerometta, Ján Miloslav farár
1864 - - 1902 - - Kluch, Ján (1827-1902) farár
1902 - - 1903 - - Štrbáň, Ján správca farnosti
1903 - - 1931 - - Csongrády, Štefan farár
1931 - - 1937 - - Kmeť, Anton správca farnosti
1937 - - 1941 - - Korec, Jozef, ThDr. správca farnosti
1941 - - 1946 - - Kollár, Konštantín farár
1946 - - 1950 - - Plško, Andrej správca farnosti
1950 - - 1965 - - Gregorovič, Tibor správca farnosti
1965 - - -1969 - - Teplan, František, SDB správca farnosti
1969 - - 1977 - - Macinka, Vladimír Sixtus, CC farár
1977 - - 1984 - - Miartuš, Anton správca farnosti
1984 - - 1986 - - Grešša, Stanislav excurrendo z Donovál