logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Špačince

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1711
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Špačince: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Spacza, Spatznitz, Spacznicze [!], 1786 Spatza, Spatzing, Sspačince, 1808 Spácza, Sspacýnce, 1863–1907 Spáca, 1913 Ispáca, 1920– Špačince
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich (Špačince, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Štefan (Špačince, 1332) farár
1706 mar. 6. 1709 - - Turkovics, Juraj farár
1711 apr. 27. 1712 - - Heriban, Juraj farár
1712 feb. 2. 1713 - - Kerkovič, Ján farár
1714 jún 20. 1717 - - Szalay, Michal farár
1717 apr. 16. 1718 - - Romani, Pavol farár
1718 máj 9. 1720 aug. 28. Ethey, Ján farár
1720 sept. 4. 1721 dec. 6. Bajan, Pavol farár
1722 júl 22. 1727 - - Gazaffy, Pavol František farár
1727 mar. 2. 1727 - - Barcaj, Martin (18. stor.) farár
1727 jún 5. 1728 - - Szukub, Jozef farár
1728 júl 16. 1730 - - Visnyovszky, Emericus Daniel Alexius farár
1730 jún 17. 1732 mar. 5. Mihalovič, Ján (Dlhá, -1742) farár
1732 mar. 17. 1733 - - Harsányi, Martin farár
1733 apr. 22. 1733 - - Cipciar, Jakub Žigmund farár
1733 sept. 14. 1734 - - Jachan, Martin František farár
1734 sept. 7. 1739 mar. 7. Vreteniczky Paulus. farár
1739 mar. 30. 1739 - - Balko, Matej farár
1739 máj 2. 1740 - - Mikšič, Martin farár
1740 aug. 4. 1741 jan. 23. Trsztyánszky, Alexander farár
1741 apr. 13. 1746 - - Mikeska, Ján farár
1746 sept. 7. +1751 mar. 3. Jaross, Juraj farár
1751 mar. 20. 1753 - - Nozdrovický, Krištof farár
1753 jan. 29. 1776 júl 11. Chojan, Imrich farár
1776 júl 13. 1776 sept. - Pekárik, Štefan farár
1776 sept. 2. 1783 mar. - Chovanček, Tomáš farár
1783 mar. - +1800 mar. 15. Kleineder, Pavol farár
1800 apr. 20. 1815 - - Simoncsics, Andrej farár
1815 feb. - +1817 apr. 2. Butašovič, Florián farár
1817 apr. 27. 1867 máj 2. Farkaš, Anton (1787-1872) farár
1867 máj 2. +1896 mar. 19. Šulaj, Rudolf administrátor, farár 1868 farár
1896 sept. - 1910 máj 1. Czintula, Augustín farár
1910 - - 1946 - - Kausek Kornel administrátor
1946 - - 1977 - - Pikna, Jozef správca farnosti 1955 asesor, okresný dekan
1977 - - 1984 - - Hukel, Michal správca farnosti
1985 - - 1999 - - Kubíček, Vendelín správca farnosti od r. 1995 školský dekan
1999 - - 2003 aug. 1. Kubíček, Vendelín farár
2003 aug. 1. - - - Jakubec, Alojz farár