logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Solivar

Zriadenie:
zmienka 1332
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1413)
Iné mená:
Prešov PO/PV šariš. 1970 pričl. o. Nižná Šebastová, Solivar (1960 pričl. o. Soľná Baňa, Šváby), Šalgovík; 1970–1990 pričl. o. Haniska, Ľubotice, Šarišské Lúky. 1773 Eperiessinum, Eperjes, Pressow, 1786 Eperies, Eperiesinum, Fragopolis, Pressow, 1808 Eperiesinum, Eperjes, Eperies, Pressow, 1863–1913 Eperjes, 1920– Prešov Nižná Šebastová: 1773 Alsó-Sebes, Nizny Sebes, 1786 Alschó-Schebesch, 1808 Alsó-Sebes, Dolní Ssebeš, 1863–1913 Alsósebes, 1920–1948 Nižný Šebeš, 1948–1970 Nižná Šebastová Solivar: 1773 Soóvár, Soowar, 1786 Schówár, 1808 Sóvár, Soóvár, Salzburg, Slaná, 1863 Soovar, 1873–1913 Tótsóvár, 1920 Slaná, 1927–1970 Solivar Soľná Baňa: 1873–1913 Sóbánya, 1920 Baňa, 1927–1960 Soľná Baňa Šváby: 1863 Németsoóvár, 1873–1913 Németsóvár, 1920 Šváby, Šovár, 1927–1960 Šváby Šalgovík: 1773 Salgocska, Salgovik, 1786 Schalgócschka, Ssalgowik, 1808 Salgócska, Ssalgowá, Ssalgowík, 1863 Salgo, 1873–1902 Salgó, 1907–1913 Sebessalgó, 1920–1970 Šalgovík
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Šalgovík (350), k. sv. Františka Xav. (1764), 2. Teriakovce (310), k. sv. Michala A. (17. st.), 3. Haniska (640), k. Najsv. Trojice (1750), 4. Ruská N. Ves (230).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Solivar,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Solivar,1332) kňaz
1771 - - 1796 - - Novák, Michal farár
1797 - - 1797 - - Gosztonyi, Jozef administrátor
1797 - - 1806 - - Láboši, Michal farár
1807 - - 1827 - - Pechy, Anton farár
1827 - - 1827 - - Angyal, Juraj administrátor
1827 nov. 8. 1844 - - Vrábeľ, Anzelm farár
1844 - - 1845 - - Kalás, Andrej administrátor
1846 - - 1851 - - Jarabin, Martin farár
1851 - - 1860 - - Krasznyánszky, Andrej farár
1860 - - 1878 - - Vandraček, Karol farár
1878 - - 1905 - - Šikorský, Andrej (1826-1905) farár
1906 - - 1914 - - Kručilák, Štefan farár
1914 - - 1914 - - Kováč, Eugen administrátor
1915 sept. 1. 1950 - - Dobránszky, Ján administrátor-farár
1950 - - 1958 - - Švec, Ján farár
1958 apr. 21. 1972 marec 15. Fabián, František (1919-1978) administrátor
1972 - - 1992 - - Rozum, Michal správca farnosti
1992 - - 1994 - - Rendeš Juraj administrátor
1994 - - 2001 - - Ragan, Gabriel farár
2001 - - 2004 - - Telepún, Martin farár
2004 - - - - - Šechný, Jozef farár