logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Soľ

Zriadenie:
zmienka 1600
Titul kostola:
Sv. Mikuláš, biskup (1493)
Iné mená:
Soľ VT/PV zemplín. 1773 Soókut, Solya, 1786 Schókút, Solya, 1808 Sókút, Szolya, Sola, 1863 Sóskút, 1873–1913 Sókút, 1920 Soľa, Sol, 1927– Soľ
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Čaklov (930), k. P. M. Naneb. (1861), 2. Hlinné (540), k. B. S. J. (1939), 3. Jastrabie (270), k. Najsv. Trojice (1940), 4. Komarany (330), k. sv. Michala A. (1770), 5. Rudľov (130), 6. Zamutov (800), k. P. M. Ruž. (1912).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Soľ,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Soľ,1332) kňaz
1769 - - - - - Hoderman, Adam farár
1793 - - 1805 - - Glussák, Štefan farár
1805 - - 1810 - - Proháczka, Matej farár
1810 - - 1837 - - Lieszkovszky, Matej farár
1838 - - 1852 - - Dolný, Ján administrátor
1852 - - 1865 - - Nemešáni, Štefan farár
1865 - - 1877 - - Gallé, Ján farár
1878 mar. 1. 1917 - - Schütz, Ferdinand farár
1918 - - 1944 - - Madár, Ján administrátor-farár
1944 okt. 1. 1951 - - Machala, Jozef farár
1951 - - 1952 - - Dráb, Jozef správca farnosti
1952 - - 1957 - - Tuleja, František administrátor
1957 - - 1971 - - Zbojovský, Ján farár
1971 - - 1987 - - Galdun, Andrej správca farnosti
1987 - - 1990 - - Janovčík, Miloslav administrátor
1990 - - 1996 - - Počurek, František farár