logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sobrance

Zriadenie:
1943
Titul kostola:
sv. Vavrinca (1970)
Iné mená:
Sobrance SO/KI užhorod. 1986 pričl. o. Komárovce. 1773 Szobrancz, 1786 Sobranz, 1808 Szobráncz, Sobraněc, 1863–1913, 1939–1945 Szobránc, 1920–1939, 1945– Sobrance Komárovce: 1773 Szobrancz-Komorocz, 1786 Sobranz-Komorocz, 1808 Szobráncz-Komorócz, Komorowce, Komárowce, 1863–1902, 1939–1945 Szobránckomoróc, 1907–1913 Szobránckomoró, 1920 Komarovce, 1927–1939, 1945–1985 Komárovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ostrov (300), k. Nanebevst. Pána (1908), 2. Horňa (210), 3. Baškovce (210), 4. Komarovce (140), 5. Bunkovce (80), 6. Nižná Rybnica (80), 7. Porostov (50), 8. Blatné Remety (20). 9. Blatná Polianka (10).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1938 po - 1953 - - Tartaľ, Andrej administrátor
1944 - - 1948 - - Kravjanský, Zoltán správca farnosti
1949 - - 1952 - - Jozsicska, Vojtech (Jožička) farár
1949 - - 1952 - - Jozsicska Vojtech správca farnosti
1956 - - 1958 - - Tokár, Jozef správca farnosti
1957 - - 1967 - - Cirbus, Karol administrátor
1967 - - 1972 - - Bazár, Pavol, CM farár
1967 - - 1972 - - Bazár, Pavol, CM správca farnosti
1972 - - - - - Švec-Bilý, Ján správca farnosti
1987 - - 1990 - - Bublák, Vladimír administrátor
1990 - - 1997 - - Andrej, Ján farár
1997 - - 2002 - - Petrík Juraj farár
1998 - - 1999 - - Matuševský, Egíd farár
2002 - - 2002 - - Janič, Jozef farár
2003 - - - - - Švec - babov, Ján farár