logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sobotište

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1673
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Sobotište: okres Senica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) 1960 vyčl. o. Chvojnica.
1773 Szobotist, Sobotist, Sobotischte, 1786 Sobotischt, 1808 Szobotist, Sobotisstě, 1863–1907 Szobotist, 1913 Ószombat, 1920– Sobotište
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Častkov (120), k. sv. Cyrila a Metoda (1939).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 sp. - - - - Juraj (Hrádok, 1560) farár
1673 sept. 25. 1675 - - Petrus, Valentín farár
1675 aug. 26. 1678 - - Bartošovič, František farár
1678 nov. 16. 1691 - - Strakovics, Juraj (1648-1708) farár
1691 apr. 26. 1692 - - Gelsich Joannes, simul in Pritrsd et Verbócz farár
1692 máj 17. 1693 - - Seniglovič, Juraj Ján farár
1693 apr. 15. 1697 - - Vinkóczy Thomas, Antonius. farár
1697 sept. 18. 1707 - - Strakovics, Juraj (1648-1708) farár
1707 máj 10. 1731 - - Ivanovič, Juraj farár
1731 aug. 31. +1751 apr. 17. Morvay, Juraj farár
1751 máj 6. +1756 júl 2. Rosnay, Martin farár
1756 júl 12. 1764 mar. - Filo, Ján farár
1764 mar. 11. 1776 - - Matejovič, Martin farár
1776 okt. 22. +1802 okt. 21. Pauli, Jozef farár
1802 - - 1817 - - Kropp, Jozef farár
1817 - - 1829 - - Ribecký, Ján farár
1829 - - 1842 jún 27. Závodszky Joannes farár
1842 - - 1843 apr. 2. Čunderlík, Martin farár
1843 - - 1851 jan. 12. Vietorisz de Vaszka et Kiskovalócz Josephus. farár
1851 jan. 17. 1852 sept. 20. Čierny, Anton farár
1852 sept. 20. 1853 aug. 28. Halus, Pavol farár
1853 aug. 28. 1859 nov. 14. Jedlička, Imrich farár
1859 nov. 14. +1888 dec. 27. Sántha, Štefan farár
1888 - - 1893 - - Kubicza Terentius farár
1893 - - 1904 - - Szeghy, Ladislav (1842-po r. 1920) farár
1904 - - 1905 - - Wildner Benignus administrátor
1905 - - 1911 - - Puhán František administrátor kurát konvert.
1911 - - 1915 - - Hollós, Pavol administrátor
1915 - - 1937 ? - Ivicsics, Hilár Ernest administrátor
1937 - - 1970 - - Hrazdil, Ján administrátor
1970 - - 1983 - - Čierny, Ján správca farnosti
1983 - - 1992 - - Franta, Jozef správca farnosti
1992 - - 1993 - - Blažek, Jozef farár