logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Smolník

Titul kostola:
sv. Kataríny Alex. (1804)
Iné mená:
Smolník GL/KI spiš. 1773 Szomolnok, Schmölnitz, Smolnik, 1786 Schmölnitz, Smolonok [!], Smolnyk, Schmelnicium, 1808 Szomolnok, Schmölnitz, Smolník, 1863–1913 Szomolnok, 1920 Smolník, 1927–1948 Smolník, Schmöllnitz, 1948– Smolník
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Uhorná (520), k. P. M. Sedemb. (1759), kap. P. M. Snežnej (1813).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp - 1841 sp - Gáll Xav. Franciscus farár
1853 sp - - - - Czott Franciscus farár
1925 - - 1932 - - Vysocký, František správca farnosti
1952 - - 1960 - - Vysocký, František správca farnosti
1959 - - 1959 po - Schlosser, Pavol správca farnosti
1961 - - 1961 - - Schlosser, Pavol správca farnosti
1968 - - - - - Čačko Jozef správca farnosti