logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Slovenská Ľupča

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Slovenská Ľupča: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) 1944 pričl. o. Ľupčianska Ulica.
1773 Zolyo-Lipcse, 1786 Lipcsche, Zolyo-Lipcsche, Tóth-Lipcsche, Böhmisch-Lipcsche, 1808 Tót-Lipcse, Zólyo-Lipcse, Bőhmisch-Luptsch, Lupča, 1863 Tótlipcse, 1873–1882 Tótlipcse, Zólyomlipcse, 1888–1913 Zólyomlipcse, 1920 Slovenská Ľupča, Zvolenská Ľupča, 1927– Slovenská Ľupča
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Lučatín (500), kap. P. M. (1890).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Pôvodná farnosť bola hradná. O tej nemáme veľa správ. Vie sa o kostole sv. Ducha, ktorý patril asi tejto farnosti. Ten sa behom reformácie stratil, nevedno, kedy ho zbúrali. Táto farnosť by bola obsluhovala územie celého panstva. Kedy zanikla, neni známe.
Mestská farnosť je datovaná v decimačných protokoloch pápežského desiatku, je uvedená v Pazmáňovom katalógu i Königsbergovom testamente. Bola exemptná. Pôvodné územie bolo široké, z nej sa vytvorili farnosti v Podkoniciach, Moštenici a Medzibrode. Pre túto rozsiahlosť bola už v stredoveku pri nej kaplánska stanica. R. 1406 spomína sa plebán Jakub a Štefan vikár. Po potlačení baníckeho povstania zvýšili kaplánovi plat na 12 zl. Za Luterovho hnutia sa mešťania po príklade Bystričanov pridali k novej viere. Po prezradení Wesselényiho pripravovaného povstania skonfiškované bolo ľupčianske panstvo pre kráľa a aj do kostola bol zavedený katolícky kult. Za tököliovcov bol vypovedaný kat. farár Bartossovics, za čas vypovedania býval v BB u mešťana Schmauchlera. Po jeho návrate postupnosť katolíckej správy bola nepretržitá, lebo za rákoczyovcov bol kostol priznaný katolíkom.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Slovenská Ľupča, 1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ladislav (Slovenská Ľupča, 1332) farár
1347 sp. - - - - Mikuláš (Slovenská Ľupča, 1347) farár
1347 sp. - - - - Ladislav(1347,Sl. Ľupča) farár
1406 sp. - - - - Jakub (Slovenská Ľupča, 1406) farár
1525 sp. - - - - Juraj (Slovenská Ľupča, 1525) farár
1551 sp. - - - - Andrej (Slovenská Ľupča, 1551) farár
1561 a 1562 - sp. - Vavrinec (Doľany, 1561) farár
1672 - - +1679 - - Šumický, Ján farár
1679 nov. 21. 1682 - - Bartošovič, František farár
1682 - - 1684 - - V rukách protestantov
1684 feb. 8. 1689 - - Bartošovič, František farár
1689 apr. - 1695 - - Delat, Jakub farár
1695 jún 18. 1712 - - Jančo, Jakub farár
1712 júl 22. 1726 - - Garday, Martin farár
1727 - - +1742 okt. 17. Bošáni, Vojtech farár
1742 dec. 2. 1748 - - Lacko, Matej farár
1748 okt. 22. 1763 feb. 18. Zermegh Paulus. farár
1763 máj 10. +1772 máj 4. Chvála, Michal farár
1772 dec. 20. 1777 - - Palič, Karol farár
1777 - - 1792 - - Siládi, Ján, SJ farár
1792 - - 1801 - - Stranovský, Imrich farár bol farár do r. 1824, kvôli chorobe mal administrátorov
1801 - - 1805 - - Urbanec Martin administrátor
1805 - - 1809 - - Kubanček, Jozef administrátor
1809 - - 1812 - - Petruš, Štefan administrátor
1812 - - 1813 - - Prúnyi, Samuel administrátor
1813 - - 1815 - - Varga, Tomáš administrátor
1815 - - 1816 - - Simunyi, Juraj administrátor
1816 - - 1818 - - Rosina, Ján administrátor
1819 - - 1821 - - Simunyi, Juraj administrátor
1821 - - 1825 - - Hartyánszky, Ján administrátor
1825 - - 1840 - - Hangay, Anton farár
1840 - - 1840 - - Sartoris, Ľudovít administrátor
1840 - - 1847 - - Matzko, Ján farár
1847 - - 1860 - - Kováry, Ján farár
1860 - - 1860 - - Kevický, Anton administrátor
1860 - - 1861 - - Peťko, Andrej (1763-1844) administrátor
1861 - - 1867 - - Kostán, Mikuláš farár
1867 - - 1897 - - Fodor Michal (1815-1897) farár
1897 - - 1897 - - Csongrády, Štefan administrátor
1897 - - 1900 - - Sándory Július farár
1900 - - 1908 - - Žembery Jozef farár
1908 - - 1933 - - Sebestyén, Štefan farár
1933 - - 1934 - - Kapitáň, Anzelm administrátor
1934 - - 1937 - - Berényi, Lukáš správca farnosti
1937 - - 1945 - - Zaťko, Matej správca farnosti 1941 farár, 1942 riaditeľ Ústredia SKM Bratislava
1946 - - 1950 - - Lepp, František (1911-1985) správca farnosti
1950 - - 1954 - - Vlachovič Štefan správca farnosti
1954 - - 1960 - - Rus, Peter správca farnosti
1960 - - 1993 - - Chmelo, Jozef správca farnosti