logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sľažany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Sľažany: okres Zlaté Moravce/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) 1960 zlúč. o. Dolné Sľažany a Horné Sľažany.
1960– Sľažany
------------------------
Dolné Sľažany: 1773 Nagy-Szelezin, Gros-Slasan, Welke Slazany, 1786 Nagy-Seleschény, Welké Slažani, 1808 Nagy-Szelezsény, Welké Slažany, 1863, 1888–1902 Nagyszelezsény, 1873–1882 Nagyszelesény, 1907–1913 Alsószelezsény, 1920–1948 Dolné Slažany, 1948–1960 Dolné Sľažany
Horné Sľažany: 1773 Kis-Szelezin, Klein-Slasan, Male Slazany, 1786 Kisch-Seleschény, Malé Slažani, 1808 Kis-Szelezsény, Malé Slažany, 1863, 1888–1902 Kisszelezsény, 1873–1882 Kisszelesény, 1907–1913 Felsőszelezsény, 1920–1948 Horné Slažany, 1948–1960 Horné Sľažany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Martin nad Žit. (530), k. sv. Martina (1792).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Martin nad Žitavou) kňaz
1559 sp. - - - - Adam (Sľažany, 1559) farár
1561 sp. - - - - Berzenczei, Imrich farár
1647 sp. - - - - Mihályi, František farár
1684 júl 29. 1689 - - Miskay, Michal farár
1690 Jul 24. 1690 nov. 13 Magdalen, Adam farár
1713 apr. 5. 1717 - - Raukay, Štefan farár
1717 aug. 1. 1718 - - Benkovič, Mikuláš farár
1718 sept. 10. 1719 - - Szenyesi Joannes farár
1719 jan. 6. 1722 - - Černuš, Ján (1695-1740) farár
1722 jún 22. 1728 - - Katona, Štefan farár
1728 feb. 16. 1736 - - Rotáry, Ján farár
1736 jan. 30. 1740 máj 12. Schneider, Adam Jozef farár
1740 máj 30. 1749 - - Osikovič, Michal farár
1749 sept. 24. 1751 máj 1. Simkovics, Ján (Prašice, -1752) farár
1751 - - 1756 - - Zsitnyánszky Franciscus. farár
1756 feb. - +1763 okt. 28. Hlinický, Ján farár
1763 dec. 13. 1765 jan. 19. Juračka, Martin farár
1765 jún 26. 1773 - - Trsztyánszky, Ladislav farár
1773 - - 1782 - - Harczy, Štefan farár
1782 - - 1785 - - Mauksch, Michal farár
1785 - - +1805 - - Jankovič, Vojtech farár
1805 máj 30. 1823 jan. 1. Štvrtecký, František farár
1823 jan. 1. 1840 jún 5. Csebe, Ondrej farár
1840 júl 6. 1845 dec. 9. Dónay, Ján farár
1846 feb. 10. 1868 febr. - Szabó, Ján (1813-1879) farár
1868 apr. 6. 1890 mar. 6. Chmela, Jozef farár
1890 - - 1901 - - Ziskay Imrich farár
1901 - - 1917 - - Ralbovský, Andrej farár
1917 - - +1956 - - Pöthe Móric administrátor
1956 - - 1968 - - Mitošinka, Jozef správca farnosti
1968 - - 1971 - - Klimo, Michal správca farnosti
1971 - - +1994 - - Miklis, Jozef správca farnosti