logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sklené Teplice

Zriadenie:
17. st.
Titul kostola:
Kostol sv. Lukáša evanjelistu
Iné mená:
Sklené Teplice : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Szklenno, Glosz-Hütten, Skleno Teplicze, 1786 Sklennó, Glaserhay, 1808 Szkleno, Glashütte, Glaserhey, Skleno, 1863 Szkleno, 1873–1888 Szklenó, 1892–1902 Barsszklenó, 1907–1913 Szklenófürdó, 1920 Sklenô, Sklené Teplice, 1927– Sklené Teplice

Teplice p. Gemerské Teplice, Rajecké Teplice, Sklené Teplice, Trenčia nske Teplice, Turčianske Teplice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Repište, k. P. M. Ruž. (1861).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je novšieho dáta. Založená bola koncom 17 st. Bola vždy katolícka, ale často ju spravoval jeden farár spolu Hornými Opatovcami.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1626 sp. - - - - Nikodém farár
1668 apr. 27. - - - Jelenovič, Michal farár
1693 jún 1. 1700 - - Miris, Mikuláš farár
1700 - - 1703 apr. 25. Hanusek, Pavol farár
1703 jún 28. 1705 - - Jankovič, Juraj farár
1705 - - 1709 - - spravujú protestanti
1709 dec. 6. 1713 okt. 22. Krizsanóczy, Ján farár
1713 nov. 22. 1717 - - Raukay, Matej farár
1717 mar. 17. 1718 - - Langerholtzer, Matúš farár
1718 dec. 6. 1727 mar. 5. Matejovič, Eliáš farár
1727 mar. 15. +1740 mar. 4. Galbavý, Ján († 1740) farár
1740 mar. 10. 1750 - - Kubínyi, Andrej farár
1750 máj 27. 1754 - - Petrovich, Ján farár
1754 sept. 13. +1773 feb. 8. Keiling, Ignác farár
1773 - - 1779 - - Polóni, Ignác farár
1779 - - 1787 - - Stauder Ján farár
1787 - - 1790 - - Heinrich, Florián farár
1790 - - 1797 - - Lányi, Jozef farár
1797 - - 1802 - - Fodor Michal (1743-1846) farár
1802 - - 1808 - - Teml Ján farár
1808 - - 1817 - - Žídek Gašpar farár
1817 - - 1824 - - Villiger Štefan farár
1824 - - 1827 - - Gerliczy, Anton farár
1827 - - 1840 - - Matzko, Ján farár
1840 - - 1842 - - Zeisel Anton farár
1842 - - 1842 - - Scherer, Jozef farár
1842 - - 1842 - - Kamaši, Matej farár
1842 - - 1882 - - Jauer, Jozef farár
1882 - - 1914 - - Fodor, Anton farár
1914 - - 1926 - - Šimoni František farár
1926 - - 1947 - - Lauko, Ernest farár
1948 - - 1951 - - Minárik, Michal správca farnosti
1951 - - 1952 - - Šurjanský Anton, Dr. správca farnosti
1952 - - 1959 - - Kriváň, Alexander farár
1959 - - 1965 - - Prokein, Anton farár
1965 - - 1972 - - Pisch, Emil farár
1972 - - 1975 - - Blaško, Juraj správca farnosti
1975 - - 1980 - - Hrubý, Ignác správca farnosti
1980 - - 1984 - - Žilka, Štefan správca farnosti
1984 júl - 1984 nov. - Oliš, Rudolf správca farnosti
1984 - - 1988 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
1988 - - 1990 - - Bezák, Róbert, CSsR správca farnosti
1990 - - 1991 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti