logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sklené

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia P. Márie
Iné mená:
2127 Sklené: okres Turčianske Teplice/Žilinský kraj (Turčianska stolica)
1773 Szklennó, Szklenno, Gloserhey, Sklenno, 1786 Sklennó, 1808 Glaserhay, Glaserhütte, Skleno, 1863–1907 Szklenó, 1913 Turócnémeti, 1920 Sklenô, 1927–1948 Sklené, Glaserhay, 1948– Sklené
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá, založená na konci 15. st. Vizitátori 16. st. tu našli už novú vieru. Novotári sa ujali po príklade svojich patrónov Kremničanov. R. 1673 sa stala zase katolíckou. Za tököliovcov a rákoczyovcov sa vrátili evanjelici a potom zas katolíci.
Teraz je filiálkou farnosti Horná Štubňa.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 sp - - - - Ján z N. Pravna farár
1560 sp. - - - - Michal (Komjatná, 1560) farár
1673 jún 20. 1680 aug. 12. Michenbach, Juraj farár
1680 - - 1688 - - spravujú protestanti
1688 máj 27. 1691 máj 21. Mitis, Juraj Ján farár
1691 aug. 18. 1694 jan. 20. Langner, Augustín farár
1694 jan. 20. 1709 - - Akermann, Mikuláš farár
1709 dec. 5. 1711 - - Zlinszky Joannes, Ignatius. farár
1711 jan. 9. 1717 jan. 11. Millik, Andrej Ignác farár
1718 - - +1737 júl 4. Schmauchler, Gotfríd farár
1737 aug. 13. 1739 - - Kiovský, Michal farár
1739 - - +1748 apr. 18. Grosschmidt, Tobiáš Jozef farár
1748 - - 1748 - - Kraus, Michal farár
1748 máj 22. 1750 - - Herzog, Ján Juraj farár
1750 - - 1750 - - Pierič, Pavol farár
1750 máj 27. 1782 - - Petrovich, Ján farár
1782 - - 1792 - - Rusbáczky, Alexander farár
1792 - - 1792 - - Krudl, Lucián administrátor
1792 - - 1807 - - Szentandrássy, Štefan farár
1807 - - 1807 - - Kovárik Gerard OFM administrátor
1807 - - 1815 - - Tencer Anton farár
1815 - - 1815 - - Polakovič Basilius OFM administrátor
1815 - - 1848 - - Bendík, František farár
1848 - - 1848 - - Gutha, Ján administrátor
1848 - - 1864 - - Sartoris, Ľudovít farár
1864 - - 1886 - - Petrák, Karol farár
1886 - - 1925 - - Turek Karol administrátor
1925 - - 1935 - - Bitterer, Karol farár
1935 - - 1940 - - Steinhübl Jozef farár
1940 - - 1941 - - Warchol Edmund farár
1941 - - 1945 febr. 2 Pöss, Jozef farár 16. 2. 1945 evakuácia do Rakúska
1945 - - 1946 - - administrovalo sa z H. Štubne excurrendo
1946 - - 1951 - - Štiavnický, Viliam administrátor
1951 - - 1952 - - administrovalo sa z H. Štubne excurrendo
1952 - - 1957 - - Várnai Vojtech farár
1957 - - 1990 - - Bobrovský, Ľudovít správca farnosti
1991 - - 1995 - - Pavlík, Rudolf administrátor
1995 Október - 1999 jún 30. Koryťák Igor administrátor farnosť zrušená k 1.7.1999